Yhteystiedot

Kansanedustaja
Anne Kalmari
050 512 2084
">

Avustaja
Kalle Murto
050 466 7697
">

Anne Kalmari Facebookissa Anne Kalmari Twitterissä
Tilaa Anne Kalmarin blogi RSS-syötteenä Anne Kalmari LinkedInissä

vapaaehtoistyö

Hyvän mielen vapaaehtoistyötä

Joskus elo voi tuntua merkityksettömältä. Ehkä turhaan haemme erikoisuutta arkeen liian vaikeasti. Laskuvarjohyppyjen, lämpöjoogan tai matkustelun korvikkeena voisi toimia myös elämänsisällön hakeminen auttamalla. Näinhän moni tekeekin harrastusten lisäksi. Naapuriapu kuuluu luontevana osana sopivan kokoiseen yhteisöön. Naapurin mummolle ja papalle on mukava viedä kauppakassi tai pihan voi aukaista, jos itsellä on enemmän voimia. Kun ihminen tuntee olevansa tärkeä osa yhteisöä, päivät saavat uudenlaista sisältöä. On mukavaa, kun ei tarvitse ajatella, mitä minä hyödyn tästä tai miettiä hyötyyköhän joku toinen tästä.

Omaan naapurustoon tai lähipiiriin voi jäädä huomaamatta avun tarvitsija. Olemme käyneet yhä aremmiksi tarjoamaan apuamme tai kysymään apua. ”Mitähän tuo minusta ajattelee, jos sekaannun hänen asioihinsa?”, miettii moni. On hyvä muistaa, että ei ole tunkeilevaa kysyä toiselta miten menee tai selviydytkö. On välinpitämättömyyttä olla kysymättä. Tämä luontainen kyky on päässyt nyky-yhteiskunnassa heikkenemään. On siis hyvä, että on olemassa järjestöjä, jotka mahdollistavat tarpeen ja avun yhdistämisen. Ota niihin yhteyttä, jos haluat tehdä vapaaehtoistyötä.

En pidä ajattelusta systeemi hoitakoot. Itsekkyys on ihmiskunnan suurimpia virheitä. Vapaaehtoistyö on merkki halusta osallistua ja vaikuttaa, ilman vapaaehtoistyötä ei olisi kansanliikkeitä eikä yhdistyksiä. Äitini opetti jo lapsuudessani minut arvostamaan kaikkia ihmisiä. Opin, että kun elää muillekin kuin itselleen, voi löytää onnen. Tässäkään työssä ilo ei tule vain suurista lainsäädännöllisistä muutoksista tai budjetin parannuksista. Hyvä mieli voi tulla arjen avusta lähimmäiselle.

Tätä sanomaa olen koettanut viedä eteenpäin myös eduskunnassa. Toimin eduskunnan vapaaehtoistyön tukiryhmän puheenjohtajana. Olemme myös omalla esimerkillämme halunneet näyttää, että aikaa vapaaehtoistyöhön löytyy, jos tahtoa on.

Vapaaehtoistyön tukiryhmä on perustettu 2009. Mukana on kaikkien eduskuntaryhmien edustajat

Tavoitteina esteiden poistaminen, oikeutus ja arvostus, paraneva yhteistyö järjestöjen kanssa, vertaisuuden ja vertaistuen merkityksen korostaminen, vapaaehtoistyön huomioiminen isoissa muutoksissa (sote, koulutus, RAY yms.)

Yhteistyö Oikeusministeriön demokratiaverkoston kanssa on tärkeä osa työtämme ja haluamme purkaa vapaaehtoistyön esteitä yhdessä Anne Bernerin vetämän norminpurkutyöryhmän kanssa. Aktiivista ja vaikuttavaa toimintaa, seminaareja, tempauksia, tiedon jakamista lainsäädäntötyölle. Viimeisin tempauksemme oli tuoda hyvää mieltä pienellä korttikiitoksella arjen toimijoille. Kampanja onnistui hienosti ja monet kansanedustajat lähettivät kymmeniä tervehdyksiä kentälle.

Anne Kalmari, kansanedustaja,

Eduskunnan vapaaehtoistyön tukiryhmän pj.

Julkaistu maaliskuussa 2017 Kansalaisareenan verkkolehdessä: http://kansalaisareena.fi/verkkoareena/hyvan-mielen-vapaaehtoistyota/

 

Älä paina väkivaltaa villaisella

Kansanedustaja Anne Kalmari YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11.

Älä paina väkivaltaa villaisella

Marraskuun lopun pimeydessä kynttilät syttyvät ja loistavat oranssia lämmintä valoa ympärilleen. ”Näin tärkeää asiaa ei pidä piilottaa pimeyteen” Sanoo Kalmari, joka aikoo huomenna pukeutua oranssiin ja sytyttää kynttilän väkivallan kohteeksi joutuneille naisille. Kynttilät ja oranssi väri toimivat YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen päivän kampanjatunnuksina. Kalmari toivoo uhreille rohkeutta väkivallan kierteen katkaisuun ja näkyväksi tekemiseen ”liian usein vaikeneminen estää avunpyynnöt ja tilanteesta ulospääsyn” hän toteaa huolestuneena.

Tänä vuonna kampanjan pääteemana ovat matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille. Varsinaisissa turvakodeissa, kuten Jyväskylässä, tehdään arvokasta konkreettista työtä. Lisäksi on onneksi myös netti-ja puhelinpalveluita, jolloin yhteyden saa helposti. Yhteydenoton kynnys netti-ja puhelinpalveluihin on matalampi ja joskus jo puhuminen ja kokeneen neuvot voivat auttaa näkemään tien poispääsyyn. Esimerkiksi naisten linjan maksuton numero on 0800 02400.

”Joskus tarvitaan erityisesti maaseudun olosuhteita ymmärtävää tukea, sillä maakunnan keskuskessa sijaitseva turvakoti voi olla vaikeasti saavutettavissa pitkien välimatkojen vuoksi” Kalmari pohtii ja muistuttaa samalla myös maaseudun tukihenkilöverkosta, joka tarjoaa keskusteluapua maaseudun asukkaille. Tukihenkilo.fi -sivuilta löydät useita tukihenkilöitä eri puolilta maakuntaasi. ”Tukihenkilöt ovat koulutettuja vapaaehtoisia, eikä tarjottu tuki rajoitu maanviljelijöihin tai mihinkään muuhunkaan toimialaan, kuka vain voi ottaa yhteyttä” Kalmari selventää.

Kenenkään naisen ei pidä alistua väkivaltaan. Haluan rohkaista siihen, että myös sivullisena puutut asiaan aina kun näet perheissä tapahtuvaa väkivaltaa, olipa perhe läheinen tai puolituttu. Keskustelu ja ongelmien ratkominen yhdessä auttavat pitkälle. Jos autettavan ongelmat ovat suuria, niitä ei kannata jäädä miettimään vaan apua voi kysyä myös läheisen puolesta. ”Pidetään huolta toisistamme. Ei ole tunkeilevaa kysyä: Miten menee voinko auttaa? On välinpitämättömyyttä olla sitä kysymättä!” Kalmari muistuttaa.

Anne Kalmari

Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän pj

Kalmari Jyväskylän kulttuurisen vapaaehtoistoiminnan juhlaseminaarissa – jaettu ilo on kaksinkertainen!

Eduskunnan vapaaehtoistoimikunnan tukiryhmän puheenjohtaja ja kansanedustaja Anne Kalmari puhui tänään 10.11.2016 Jyväskylän kaupungintalolla täydelle salille kulttuurialan toimijoita ympäri Keski-Suomen kulttuurisen vapaaehtoistoiminnan seminaarissa.

Jyväskylä on ollut luomassa kulttuurisen vapaaehtoisuuden toimintamallia, kulttuuriluotsausta, joka on kymmenen toimintavuoden aikana levinnyt koko Suomeen. Kulttuuriluotsit ovat vertaistuellaan auttaneet monia löytämään taiteen. Toiminta koskettaa kaikkia ihmisryhmiä yli sukupolvien ja yhteiskuntaluokkien. Kulttuuri on tärkeä osa ihmisyyttä ja hyvinvointia, Kalmari painottaa.

Hallitus edesauttaa vapaaehtoistyötä kärkihankkeellaan, jossa toimintaan kannustetaan purkamalla normeja ja hallinnollisia esteitä. Vapaaehtoistyö erityisesti kulttuurin kentällä on lisääntynyt viimeisen 5 vuoden aikana ja samalla myös vapaaehtoistyön arvostus ja tunnettavuus on kasvussa. Onneksi kaikkea ei voi mitata rahassa, välittämistä ei voi kaupasta ostaa, summasi Kalmari.

Kalmari haastoi puheessaan luotseja ottamaan Jyväskylässä mukaan myös opiskelevat nuoret. Esimerkiksi jopa kolmannes yliopisto-opiskelijoista kärsii tällä hetkellä elämää hankaloittavista mielenterveyden ongelmista, ja tämä uusi sukupolvi voisi todella hyötyä kulttuurin ilahduttavasta ja jopa parantavasta toiminnasta.

Juhlaseminaarissa kuultiin kulttuuri- ja kehittämispäällikkö Mari Aholaisen tervetulosanat, työväenmuseo Werstaan museonjohtaja Kalle Kallion esitelmä, sekä useita puheenvuoroja ja kulttuuriesityksiä paikallisilta kulttuuriluotseilta ja luotsikoordinaattoreilta.puhe_jyvaskylassa_101116

Tapahtumat

  • La 28.04.2018: 50v Syntymäpäivät Kivijärvellä

KYSELY

Tällä hetkellä ei ole gallupia saatavilla.
Keskusta
Lasten ja nuorten valtuutettu