Yhteystiedot

Kansanedustaja
Anne Kalmari
050 512 2084
">

Avustaja
Kalle Murto
050 466 7697
">

Anne Kalmari Facebookissa Anne Kalmari Twitterissä
Tilaa Anne Kalmarin blogi RSS-syötteenä Anne Kalmari LinkedInissä

Eduskuntatyö

valtiop_ paatttajaiset 2015Eduskuntakaudella 2015-2019 aloitin Maa- ja  metsätalousvaliokunnan puheenjohtajana 9.5.2017. Tätä ennen olen ollut kyseisen valiokunnan jäsenenä vuodesta 2008 lähtien.

Lisäksi työskentelen  varajäsenenä Valtiovarainvaliokunnassa.

Olen myös Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan (jäsen) 09.06.2015 –

Maa- ja metsätalousvaliokunnan tehtävänä on käsitellä asioita, jotka koskevat maa- ja metsätaloutta, maaseudun elinkeinotoimintaa, eläinlääkintätointa, elintarvikehygieniaa ja -tarkastusta, metsästystä ja kalastusta (myös riistanhoito- ja kalastusmaksut), poronhoitoa, eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta, kartta- ja rekisterilaitosta sekä geodeettista tutkimusta.

 

Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on muun muassa käsitellä valtiontalouden kehykset, valtion talousarvioesitys ja lisätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa koskevat asiat.

Käytännön työskentelyssään valtiovarainvaliokunta on jakaantunut kahdeksaan jaostoon, jotka asetetaan koko vaalikaudeksi. Jaoston tehtävänä on toimialansa mukaisesti valmistella valiokunnan käsiteltävänä oleva asia ja laatia siitä mietintö- tai lausuntoluonnos valiokuntaa varten.

Talousarvio- ja lisätalousarvioesitys käsitellään kaikissa niissä jaostoissa, joita esitys koskee. Samoin voidaan muukin asia lähettää käsiteltäväksi useampaan jaostoon, jos sitä pidetään tarpeellisena. Näin on menetelty erityisesti EU-asioissa. Verojaosto käsittelee valmistelevasti kaikki verolait. Muiden jaostojen työstä talousarvion ja lisätalousarvioiden käsittely muodostaa pääosan.

 

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on Euroopan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyöjärjestö. Euroopan neuvosto syntyi sodanjälkeiseen Eurooppaan, jonka vakaus ja hyvinvointi haluttiin turvata uusien vastakkainasetteluiden välttämiseksi. Suomi liittyi jäseneksi vuonna 1989. Järjestön tärkeimmät toimielimet ovat ministerikomitea ja parlamentaarinen yleiskokous. Jäsenmaiden parlamentaarikoista koostuva yleiskokous tekee aloitteita ja antaa suosituksia, joiden pohjalta ministerikomitea päättää asioista.

Järjestön perustamissopimuksen 10 allekirjoittajamaata uskoivat, että Euroopan yhtenäisyys voitaisiin turvata vahvistamalla eurooppalaisia arvoja ja luomalla yhteinen oikeusnormisto. Nykyisin jäsenmäärä on 47. Euroopan maista ainoastaan Valko-Venäjä ei ole jäsen. Työn tuloksena on syntynyt muun muassa 200 eri alojen eurooppalaista yleissopimusta.

Euroopan neuvoston keskeisiä toimialoja ovat ihmisoikeuskysymykset, oikeudellinen yhteistyö, opetus-, sivistys- ja kulttuuriyhteistyö, sosiaali- ja terveyskysymykset sekä ympäristöyhteistyö. Vuonna 1989 alkaneen Euroopan neuvoston nopean laajentumisen myötä toiminnan painopiste on siirtynyt yhä enemmän järjestön perusarvojen – ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteiden – puolustamiseen.

Suomen valtuuskunnassa on viisi varsinaista ja viisi varajäsentä. Valtuuskunta antaa eduskunnalle vuosittain selvityksen toiminnastaan.

 Yleiskokous koolla neljä kertaa vuodessa

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous keskustelee ajankohtaisista aiheista ja tekee aloitteita, joiden pohjalta päätökset tehdään ministerikomiteassa. Yleiskokouksen aloitteesta ovat syntyneet tärkeimmät Euroopan neuvoston yleissopimukset kuten Euroopan ihmisoikeussopimus (1950) sekä Euroopan sosiaalinen peruskirja (1961). Yleiskokouksen keskustelut, raportit ja tutkimukset ovat johtaneet kansallisten lakien muutoksiin esimerkiksi perhe- ja siviililainsäädännössä, hallinto-oikeudessa, kuluttajansuojakysymyksissä, koe-eläinten käytössä, vähemmistöjen oikeuksissa sekä huume- ja alkoholipolitiikassa.

Parlamentaarinen yleiskokous kokoontuu vuosittain neljä kertaa noin viikon mittaiseen istuntoon: tammikuussa, huhtikuussa, kesäkuussa ja lokakuussa. Istuntopaikkana on Euroopan neuvoston päämaja Strasbourgissa, ns. Eurooppa-Palatsi (Palais de l’Europe). Istuntokauden alussa tammikuussa valitaan presidentti (puhemies), 19 varapresidenttiä sekä asetetaan kymmenen varsinaista komiteaa (valiokuntaa).

Anne Kalmari istuntosalissa

Tapahtumat

  • La 28.04.2018: 50v Syntymäpäivät Kivijärvellä

KYSELY

Tällä hetkellä ei ole gallupia saatavilla.
Keskusta
Lasten ja nuorten valtuutettu