Työtä eduskunnassa

Kansanedustajana vuodesta 2007

Minulla on unelma oikeudenmukaisemmasta Suomesta, jossa syödään puhdasta ruokaa. Uskon, että muutosta tapahtuu. Pyrin eduskunnassa vaikuttamaan omin päätöksin ja verkostoitumalla siten, että politiikka olisi lähellä ihmistä.

Meidän tulee huolehtia niiden ihmisten asioista, joilla ei ole vahvoja etujärjestöjä ajamassa asiaansa. Meidän täytyy pitää huolta lapsista, vanhuksista ja sairaista. Emme saa myöskään unohtaa vähemmistöjä.

Heikommin menestyville alueille tulee osoittaa niiden tarvitsemaa tukea. Valtion täytyy auttaa yrityksiä järjestämään työtä ihmisille ja näin edesauttaa yhteiskunnan ja yksilön hyvinvointia. Politiikka ei saa olla pelkkä markkinatalouden jatke.

Tämän hetkiset toimet eduskunnassa

Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (jäsen) Kansainvälisten asiain foorumi (jäsen)                Suuri valiokunta (varajäsen)                Puhemiesneuvosto (jäsen) 

Aiemmat toimet eduskunnassa löytyvät linkistä: https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/953.aspx

Lisäksi olen

Euroopan Neuvostossa Strasbourgissa
Euroopan Neuvostossa Strasbourgissa
  • Euroopan neuvostossa Kestävän kehityksen komitean vpj.

  • Nesteen yhteiskuntasuhteiden neuvottelukunnan puheenjohtaja

  • Harvaanasutun maaseudun parlamentaarisen työryhmän puheenjohtaja

  • Eduskunnan vapaaehtoistyön tukiryhmän puheenjohtaja

Yhteistyötä ilolla 

Eduskuntatyö ei aina ole vakavaa väittelyä - usein kohtaamme yhteisten asioiden tiimoilta ja teemme politiikkaa eri teemojen ympärillä yhteistyöllä paremman tulevaisuuden hyväksi.

Yhteiset tavoitteet ja monet verkostot tekevät asioiden eteenpäinviemisestä mielekästä ja tehokasta!