Anne Kalmari, puhe Vesaisten liittokokouksessa Jyväskylässä 15.6.2019

15.06.2019

Tervetuloa myös omasta puolestani Keski-Suomeen hyvät Vesaiset! Olen iloinen, että olette tulleet kokoustamaan juuri tänne, sillä aivan kuin poliittisestikin, myös maantieteellisesti keskeinen sijainti on monella tapaa etu. Keskelle pyritään niin oikealta kuin vasemmalta. Mutta hei mehän olemme jo täällä. Olemme ihan äärikeskustalaisia!

Uudessa hallituspalapelissämmekin on ennen kaikkea perheiden ja lasten etu, että Keskustan koko Suomea edustavat palaset olivat mukana. Joissain muissa puolueissa haluttiin nähdä perhevapaauudistus uudistuksena, jonka tarkoitus on parantaa naisten työmarkkina-asemaa. He olisivat halunneet määrittää vanhemman viettämän ajan lapsen kanssa lyhyeksi ja leikata perheiltä mahdollisuuden valita vanhempainvapaan jälkeen. Me teemme kuitenkin -keskustan ansiosta- kunnianhimoista perhevapaauudistuksen, joka on kaikenlaisten perhetilanteiden osalta askel parempaan. Isien mahdollisuudet olla lapsen kanssa paranevat. Yrittäjäperheet, monimuotoiset ja monilapsiset perheet huomioidaan.

Myös kotihoidontuki säilyy, ja lapsen paras paikka, koti - voi edelleen olla kaiken keskiössä, eikä yhtenäistä varhaiskasvatusta uloteta pakolla taaperoikäisiin. Tämän hallituksen reunaehdoissa perheiden etu todella asetetaan elinkeinoelämän edelle. Tämä ei muuten olisi viimekaudella kokoomuksen kanssa onnistunut. Jos edustaja Sofia Vikman piti taantumuksellisena sitä, että kotihoidontuki säilyi, kannan tuon taantumuksellisuuden ylpeänä. Minusta on upeaa, että perheet voivat valita, mikä heille parhaiten sopii. Syksystä alkaen ministeri Saarikko alkaa elää todeksi sitä keskustalaista mallia, jossa kukin perhe voi valita kuka on kotona ja kuinka pitkään.

Monet teistä tietävätkin, millaisella rakkaudella edistän suomalaisen ruoan asemaa. Lasten ja perheiden kannalta laadukas, ravinteikas ruoka niin kouluissa kuin päiväkodeissa on arkinen, mutta ensiarvoisen tärkeä asia. Se myös luo tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, kun jokaisella lapsella on oikeus päivittäin laadukkaaseen lämpimään ruokaan. Päätimme terveellisen, yhteisöllisen ja ekologisen kouluruokailun jatkokehittämisestä etsimme ratkaisuja voisiko välipalan palauttaa

koulupäivän uudistamisen yhteydessä. Välipalan lisäksi aamupalamahdollisuus voisi olla myös aiheellista, puuro olisi helppo hauduttaa koulun isossa kattilassa maistuvaksi.

Kuntien keittiöiden kotimaisuusasteen nostaminen on mahdollista hankintalakien viidakossa, kun lähiruokaa voi suosia esimerkiksi vaatimuksilla. Näissä asioissa olen neuvonut jo useita kymmeniä kuntia ihan konkreettisin vinkein. Kunnissa kannattaa vaatia sitä, että pienet, alle 10 000 euron hankinnat tehdään suorahankintana, ja muut alle 60 000 euron hankinnat kilpailutetaan kolmen Suomalaisen tuottajan kesken. Vasta tästä suurempien summien osalta, täytyy hankinta kilpailuttaa laajemmin. Tärkeintä on kuitenkin kuntapäättäjien selkänoja kotimaisille lähituotteille. Minulta saa sähköpostissa valtuustoaloitteen lähiruuan suosimisesta.

Monista positiivisista asioista huolimatta olen kuitenkin myös huolissani, ja kehotan teitä Vesaisiakin olemaan. Yhteiskuntamme eriarvoistuminen on asia, jolle emme saa sulkea silmiämme. Kun toisaalla huolehditaan luomusoseista ja vertaillaan vaunumerkkien uusien vuosimallien ominaisuuksia, toisaalla lapsen oikeus turvalliseen ja välittävään kotiin on vaakalaudalla. Usein kysymys voi olla esimerkiksi tukiverkkojen puutteesta tai pelosta pyytää apua vanhemmuuteen, vaikka sitä olisikin saatavilla. Perheet ovat erilaisia ja saavatkin olla, mutta lapsen oikeuksien tulisi toteutua ja päätöksien edetä lapsivaikutusten arvioinnin kannalta oikeaan suuntaan.

Meillä on nyt hallituksessa valtaa vaikuttaa. Toivon myös Vesaisilta - teiltä perhearjen asiantuntijoilta - viestejä ja kannanottoja siitä, miten voisimme jatkossakin parhaalla mahdollisella tavalla parantaa perheiden asemaa Suomessa. Meillä pitää olla halua edistää asioita, joilla voimme luoda perhemyönteisyyttä ja parantaa huomattuja epäkohtia. Toisaalta tärkeää on myös pitää ääntä ja iloita niistä asioista mitä olemme saavuttaneet. Tämä joskus on meiltä keskustalaisilta unohtunut, mikä on saattanut näkyä siinä, että hyvien ansioidemme hedelmät on poiminut joku muu. Olisi hienoa kuulla Vesaisilta myös kannustusta, jos olemme hallituksessa saaneet jotain teille läheistä asiaa eteenpäin!

Hyvinvoinnin jako mielletään usein nollasummapeliksi: minkä yksi voittaa, sen toinen häviää. Mutta onko se muka minulta pois jos sinun on hyvä olla?

Toivotan teille onnistunutta kokousta ja hyviä päätöksiä. Toivon kollegalleni Petri Honkoselle menestystä puheenjohtajakisassa!

Ollaan yhteydessä! Kiitos!