Ilkka Keski-Vähälä Anne Kalmarista...

19.04.2006

Tunnen Anne Kalmarin lahjakkaana kaikki ihmiset huomioon ottavana yhteiskunnallisena vaikuttajana, joka omaa terveen keskustalaisen
itsetunnon. Vaativassa maatalousyrittäjän alati muuttuvassa ammattinormistossa, yhteisten asioiden hoitajana ja oman perheen sisäisenä
sydämenäkin hän on osoittanut kyvykkyyttä jota voi vain ihailla. Päätöstilanteissa auttavat Annen ominaisuudet: nopeat, täsmälliset ja
objektiiviset havainnot. Kyky määritellä tosiasioihin perustuvat
tavoitteet, joihin uskoa ja luottaa. Mielestämme hän rakentaa ratkaisujaan asioiden viitekehysten ja oman elämänfilosofiansa kautta suodattaen tekemiään ehdotuksia ja päätöksiä omien kokemusten sekä hyvän koulutuksen avulla.

Perusominaisuuksiensa ja hyvän kielitaidon avulla hän pystyy vaikuttamaan
Euroopan reunalta aina sen ytimeen asti.Uskon, että hänellä on kykyä antaa vielä nykyistä vahvempi panos maamme yhteisten asioiden hoitoon myös kansainvälisesti.

Jyväskylässä 19. huhtikuuta 2006

Ilkka Keski-Vähälä