Harvaan asuttujen alueiden Keskustan ryhmä: "On täyskäännöksen aika!"

08.10.2020

Hallitus nimesi torstaina 8.10. harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Keskustan pohjoiskarjalainen kansanedustaja Hanna Huttunen. Keskustan eduskuntaryhmästä jäsenenä jatkaa jäsenenä edellisellä kaudella työryhmän puheenjohtaja toiminut, keskisuomalainen kansanedustaja Anne Kalmari. 

Huttunen ja Kalmari katsovat, että suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa on täyskäännöksen aika.

- Oman puolueemme pitkäaikainen linja on kehittää koko Suomea ja kaikkia maakuntia tasapuolisesti. Tässä maassa kuitenkin on myös voimakkaita pyrkimyksiä keskittää ihmisiä, palveluja ja työpaikkoja vain muutamiin isoimpiin kaupunkeihin. Sellainen politiikka kuitenkin johtaisi lisääntyvään eriarvoisuuteen suomalaisten ja maan eri osien välillä.

- Viimeistään koronavirus on osoittanut, että kestävää politiikkaa on hajautetun yhteiskunnan rakentaminen. Se vastaa myös ihmisten todellisuutta, kun esimerkiksi moni jo nyt asuu monipaikkaisesti. Siksi kaiken päätöksenteon pitää edesauttaa paremmin sitä, että elämisen edellytyksiä on kautta Suomen harvaan asuttuja alueita myöten, Huttunen ja Kalmari sanovat.

Koko Suomen tasapuolinen kehittäminen edellyttää yhteistyötä yli hallitus-oppositiorajan. Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisella työryhmällä on tässä osaltaan tärkeä tehtävä.

- Meidän pitää yhdessä luoda myös harvaan asuttujen alueiden ihmisille näkymää siitä, että kyllä he pärjäävät, että kyllä me suomalaiset pärjäämme.

Työryhmä laatii ensi töikseen toimenpide-ohjelman, jossa laitetaan liikkeelle kokeiluja harvaan asuttujen alueiden elinvoiman ja niillä asuvien ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Kokeilujen toteutukseen on varattu valtion budjetissa neljä miljoonaa euroa.

Työryhmä teettää mm. perustuslaillisen selvityksen Norjan mallin mukaisista, verotukseen ja opintolainen vähennykseen liittyvistä toimenpiteistä ja mahdollisuuksista soveltaa niitä Suomessa. Keskustan eduskuntaryhmä on näitä ratkaisuja esittänyt jo aiemmin tasapainoisemman aluekehityksen edistämiseksi.