Hyvää vuoden alkua ja uutta vuosikymmentä ystäväni ja tukijani!

22.01.2020

Tuntuu että vire on hyvä. Käänne positiivisempaan on tapahtunut niin ihmisten puheissa kuin teoissakin. Usko parempaan tulevaisuuteen tuntuu virinneen, emme olekaan matkalla kohti taantumaa, vaan teoilla olemme voineet kääntää Suomen suunnan jälleen kasvu-uralle.

Keski-Suomen yritysten liikevaihdot kasvoivat tammi-syyskuussa 2019 yhteensä 2,0 prosenttia, koko maassa kasvua oli 3,4 prosenttia. Iloista on, että kasvun vauhti kiihtyi loppuvuotta kohden. Paras kasvu oli tammi-syyskuussa Saarijärven-Viitasaaren seudulla (4,4 %), eli maakuntamme pohjoisosa ylti jopa koko maata parempaan vireeseen! Olen iloinen ja ylpeä ahkerista osaajistamme!

Tätä samaa hyvää virettä ja ratkaisujen etsimistä toivon biotalouskentältä. Olen aitiopaikalla Maa- ja metsätalousvaliokunnassa saanut seurata, miten luonto tarjoaa ennennäkemättömiä ratkaisuja kunhan vain pysähdymme niitä etsimään. Näin on sekä luonnon arvostuksen osalta, esimerkiksi matkailun, marjojen ja mielenrauhan etsinnän osalta. Mutta näin on toki edelleen myös talouden osalta, biopohjaisten materiaalien avulla voimme kääntää esimerkiksi pakkausmuovin käytön hurjan kasvukäyrän alaspäin. Tutkimus ja osaaminen ovat meillä alan huippua. Koulutuspolitiikkaan pitää kiinnittää edelleen huomiota. Vain onnistunut koulupolku tuo nuorelle hyvän elämän alun ja osaamisen perusteet työelämään.

Keskusta on nyt saanut kannatuksen laskun pysähtymään. Tähän on pyritty kirkastamalla omaa politiikkaa ja linjaa ja mielestämme olemme onnistuneet. Olkaamme tästä iloisia, mutta vielä ei ole syytä tyytyväisyyteen. Nyt jos koskaan tarvitaan yhteishenkeä ja yhteistä voimaa jaksaa tehdä työtä kannatuksen saamiseksi normaalimmalle tasolle, lähemmäs kahtakymmentä prosenttia.

Yksi keskeisistä oman politiikan kirkastamisen aiheista on ollut perhepolitiikka. Keskusta on aina ollut ja tulemme olemaan perhemyönteinen puolue, jossa lasten tuoman ilon merkitystä elämään ei ole aliarvioitu. Keskustan linja on perheiden valinnanvapaus siitä miten lapsia hoidetaan ja miten vapaita jaetaan. Vanhempien välisen tasa-arvon lisäämistä haetaan lisäämällä isien vapaakuukausia eikä lyhentämällä äitien perhevapaakautta. Myös isovanhempien tekemän lastenhoidon tukeminen selvitetään, mikä on erinomainen asia ja lisäisi sukupolvien välistä yhteyttä. Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus ja lapsiperheköyhyyden vähentäminen ovat erinomaisen kannatettavia edistettäviä asioita. Jokaisen nuoren koulutuspolusta on pidettävä huoli, ketään ei saisi jättää kyydistä vaan ohjausta ja opetusta tarvitaan erityisesti lukio ja ammattikouluiässä enemmän.

Yksi ajankohtainen yhteistyön kenttä on oma tärkeä Keski-Suomen keskussairaalamme. Sen henkilökunnan osaamisen hyvä hyödyntäminen ja mahdollisimman monien erikoissairaanhoidon palvelujen tarjoaminen oman maakunnan alueella on yksi tärkeimmistä ajankohtaisista koko Keski-Suomen kansanedustajajoukon yhteisistä tavoitteistamme. Syöpäleikkaukset ovat niin potilaalle kuin läheisille raskaita aikoja, ja toivon, tuen ja läheisyyden kokemus on erittäin tärkeää. Siksi leikkauksia pitää voida jatkossakin suorittaa myös Keski-Suomen Keskussairaalassa. Tämän eteen olemme jo tehneet paljon emmekä luovuta ennen kuin päätös on tehty.

Ollaan yhteydessä, teidän viestienne perusteella moni asia on tullut ilmi ja löytänyt ratkaisun. Jatketaan tällä linjalla!