Kalmari ja Katainen vaativat hallitusohjelmakirjausta: Susi pois erityisen uhanalaisista lajeista ja kannanhoidollinen metsästys sallittava

07.05.2019

Maa- ja metsätalousvaliokunnan pj Kalmari ja Europarlamentaarikko Katainen vaativat susikirjausta seuraavan hallituksen ohjelmaan: Susi pois erityisen uhanalaisista lajeista ja kannanhoidollinen metsästys sallittava

Europarlamentaarikko Katainen lupaa auttaa tulevaa maan hallitusta susipolitiikan kääntämiseksi EUssa.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan esityksestä eduskunta päätti viime kauden lopulla historiallisesti edellyttää, että valtioneuvosto toimi suden siirtämiseksi luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V. Jos muut maat saadaan samalle kannalle, susi voitaisiin siirtää tiukan suojelun sijasta silmällä pidettäviin ja näin sallia kannanhoidollinen metsästys. Suomen ja Venäjän euraasialaisen populaation yhteys on kiistaton.

Venäjän kanssa yhteiseen susipopulaatioon kuuluu yli 30 000 sutta ja maailmanlaajuisesti susia on 300 000. Metsäpeuroja on maailmassa noin 2500, joten laji olisi syytä siirtää uhanalaisiin, toteaa europarlamentaarikko Katainen.

Susi ei kuulu pihamaille vaan erämaahan. Maaseudun ihmisten tulee saada harjoittaa turvatusti elinkeinojaan ja harrastaa metsästystä. Suden kuuluu väistää ihmistä eikä ihmisen sutta. Kerrostalon viidennestä kerroksesta on helppo suojella susia. Jos suurpeto näkyy kaupunkialueella on poliisipartio perässä ja hätätiedote ruudussa. Maaseudun ihmisten tulee olla samanarvoisia kaupunkilaisten kanssa, toteaa Kalmari.

Lopuksi naiset muistuttavat, että koirasusi on haitallinen vieraslaji, joka tulee poistaa luonnosta. " Salakähmäisyyden on syytä loppua. Vaadimme morfologisten eli suden lajityypillisten ulkoisten ominaisuuksien huomioimista sekä avoimuutta DNA-lajinmäärityksessä ja näytteidenotossa."

Elsi Katainen, europarlamentaarikko, kesk.

Anne Kalmari, maa-ja metsätalousvaliokunnan pj, kesk