Kalmari Kauppakamarilla Jyväskylässä: YEL-uudistusta ei tule hyväksyä esitettynä

25.08.2022

Tiedostan sen, että Suomen talouden tilanne on hankala, jonka takia erinäisiä ratkaisuja on tehtävä tilanteen helpottamiseksi. Kyseenalaistan kuitenkin sen, että siivittääkö yrittäjien YEL-maksujen muutokset Suomen talouden takaisin nousukiitoon. Onko koronan jälkeisessä taantuneessa yhteiskunnallisessa tilanteessa oikeasti kannattavaa nostaa yrittäjien YEL-maksuja?

Yrittäjien alivakuuttaminen on kyllä ongelma, koska iso osa yrittäjistä maksaa alinta YEL-maksua. Alivakuuttamisesta suurin aiheutunut ongelma on yrittäjien heikoksi jäävä eläke- ja muu sosiaaliturva. Kuitenkin täytyy muistaa, että jokainen yrittäjä, joka maksaa alinta YEL-maksua, tekee niin tietoisesti. Yleensä alinta YEL-maksua maksava yrittäjä takaa omaa eläkettään sekä mahdollisia sairastumisia sijoittamalla sekä säästämällä.

On hienoa, että pidämme huolta yrittäjistä ja heidän eläkkeistään, mutta olen sitä mieltä, että yrittäjiä ei saisi kuitenkaan pakottaa korottamaan omia YEL-maksujaan. Yrittäjiä tulee kannustaa korkeampiin YEL-maksuihin, mutta ketään ei saa pakottaa.

Täytyy myös ottaa huomioon, että YEL-maksujen korotuksesta aiheutuvat vaikutukset voivat olla täysin päinvastaisia, mitä on alun perin ajateltu. Yritys saada eläkekassoihin lisää rahaa voikin kääntyä siihen, että suurin osa yrittäjistä päätyykin lopettamaan oman liiketoimintansa.

YEL-muutokset ovat herättäneet suurta huolta - varsinkin pienyrittäjissä. Kyseessä oleva YEL-uudistus kurittaa suomalaisia yrittäjiä ja pahin niskalenkki tämä olisi kaikille pienyrittäjille. Monet pienyrittäjät ovat lähestyneet minua ja kertoneet, että joutuvat ajamaan yrityksensä alas, mikäli tämä lakiesitys astuu voimaan. Miksi tietoisesti haluamme tyrmätä pienyrittäjyyden täällä Suomessa?

Mikäli kuitenkin YEL-muutos tulee voimaan, tulee siihen mielestäni tehdä muutoksia ja viilauksia. Tällaisenaan sitä ei tule päästä läpi. Aion nostaa tämän asian esille tällä viikolla eduskuntaryhmämme kesäkokouksessa Porissa.