Kalmari kiittää ministeri Leppää nautarekisteristä

02.05.2018

Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti tänään keskiviikkona 2.5, että nautoja ei tarvitse enää ilmoittaa kahteen paikkaan. Nyt riittää, että tila tekee ilmoituksen suoraan sähköiseen nautarekisteriin. Lisäksi helpotusta tulee, kun tapahtumatietojen ilmoittamisen aikaraja muuttuu kolmesta seitsemään vuorokauteen. Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (Kesk.) pitää uudistusta erittäin tarpeellisena ja hyvänä esimerkkinä normien purkamisen etenemisestä.

-Ihan mahtava juttu, että nautojen ilmoittaminen helpottuu! Mielestäni kolmen päivän varoitusaika onkin ollut turhaa simputusta.

-Kiitos ministeri Lepälle, jolla on vahva kokemus käytännön maataloudesta!

Jatkossakin tullaan sanktioimaan myöhästyneistä ja virheellisistä ilmoituksista, joten tarkka pitää olla edelleen. Ministeriön tiedotteessa kerrotaan myös, että nautarekisteriin on kehitetty parempia varoitustoimintoja, jotka pienentävät virheiden riskiä.

- Virheistä varoittaminen on kaikille tuttua pankkipalveluissa. Nautojen ja lampaiden rekisterissä olevien puutteiden osalta on mahdollista tehdä Vipuneuvojan tapainen neuvoja, joka huomauttaa viljelijää mahdollisista puutteista ja virheistä. Tässäkin päästiin eteenpäin, mutta vaadin vielä lisätoimia, että ohjelmista tulee helppokäyttöisempiä.

Esimerkkejä virheistä, joita voitaisiin ehkäistä järjestelmään luodun hälytyksen avulla:

Emolehmähieho, jonka käyttötarkoitus on lihantuotanto. Jos ilmoitat eläimelle poikimatiedot, järjestelmä ilmoittaa virheellisestä käyttötavasta. Jos lihantuotannossa olevalle eläimelle ilmoitetaan poikiminen, eläimestä tulee sanktioeläin eläinpalkkioissa, vaikka sille ei palkkiota maksettaisikaan rekisterissä olevan käyttötavan vuoksi.

Eläimen osto- tai poistoilmoituksen puuttuminen/tapahtuman myöhässä ilmoittamisessa lähes jokaisessa tapahtumassa on mukana toinen osapuoli, jonka on myös tehtävä ilmoitus eläimestä (toinen tila, teurastamo, Honkajoki). Jos ilmoitus on tekemättä, siitä tulisi tieto, kun järjestelmään kirjaudutaan.

Nykytekniikalla jopa tekstiviesti-ilmoitus viljelijän matkapuhelimeen kirjaamattomasta tapahtumasta on mahdollinen.

Kalmari on hyvillään norminpurusta, mutta muistuttaa, että tukien takaisinperintä on edelleen kohtuutonta, jos virheitä pääsee sattumaan.