Kalmari saa uutta virtaa sähkön siirtopäätöksestä

28.01.2021

Keskustalaisen elinkeinoministeri Mika Lintilän uusi lakiesitys hillitsee sähkön siirtohintoja ja leikkaa jakeluyhtiöiden tuottoja. Valtioneuvosto antoi 28.1.2021 eduskunnalle esityksen, jossa sähkömarkkinalakia ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettua lakia muutetaan. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan niin nopeasti kuin mahdollista. Lakimuutos leikkaa jakeluverkkoyhtiöiden suurinta sallittua tuottoa ja pienentää kertakorotusten suuruutta. Jakeluverkkojen kohtuullinen tuottoaste sitoutuneelle pääomalle laskee ensi vuonna 4 prosenttiin nykyisestä 5,73 prosentista.

Sähkön siirron hinnoittelu on nykyisellään ollut korjausyrityksistä huolimatta epäoikeudenmukaista. Monopoliasemassa olevien yhtiöiden on ollut helppo olla ahneita. Muutosten jälkeen jakeluverkot voivat kerätä asiakkailtaan jo ensi vuonna 350 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2020. Sallittu tuottotaso laskee lakimuutoksen myötä 40 prosenttia kaikkien aikojen alimmalle tasolle, totesi ministeri Lintilä.

  • On hyvä, että siirtomaksujen vuotuinen korotuskatto puolittuu kahdeksaan prosenttiin. Itse toivon vieläkin pienempää korotusmahdollisuutta, mutta koska esitys on kuitenkin valmisteltu erityisellä huolella ja täyttää kansallisen ja EU-lainsäädännön vaateet aiheuttamatta perustuslakimuutoksia, on käytännön kannalta parasta mennä nyt näin, pohtii Kalmari.

Yhtä tärkeää on, että sähköyhtiöiden tarkastuksia tehdään niin ettei verkonhoitokuluihin ole syötetty menoja, jotka eivät sinne kuulu. Energiavirasto tekeekin muutoksia jakeluverkonhaltijoiden tariffien laskentamenetelmiin jo nykyisen (2019-2023) valvontajakson aikana. Jakeluverkkojen sallittu tuotto ja liikevaihto pienenevät. Sähkönsiirron- ja jakelun tariffien laskentamenetelmiä tullaan seuraamaan.Esityksen mukaan verkonhaltijan olisi suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä sähköverkkoa siten, että yhtiö tuottaisi palvelunsa kustannustehokkaalla tavalla. Suunnittelussa olisi vertailtava vaihtoehtoisia investointeja ja kuultava asiakkaita. Energiavirasto voisi määrätä yhtiön muuttamaan suunnitelmaansa, jos sen toimenpiteet eivät ole kustannustehokkaita, totesi ministeri Lintilä.

  • Kalliin maakaapeloinnin voi siis jatkossa korvata vaikkapa ylileveä johtokäytävä, havainnollistaa Kalmari.

Sähkönjakelun toimitusvarmuusvaatimusten takaraja saa jatkoa 2036 loppuun, niin että hyväkuntoisia verkkoja ei tarvitse uusia kesken käyttöikäänsä. Nämä muutokset hillitsevät tehokkaasti hintojen myöhempiä korotustarpeita noin 75 % verkkoyhtiöistä ja 1,8 miljoonalla asiakkaalla. Vastineeksi palvelutason viivästymisestä verkkojen asiakkaille maksettaisiin paremmat korvaukset pitkistä sähkökatkoista.

  • Tämä uudistus kannustaa lähienergiaan, sillä esimerkiksi maatilan yhteydessä olevat lähikiinteistöt voivat jatkossa hyötyä maatilan puhtaasta energiaratkaisusta. Lakimuutos antaa sähkönkäyttäjille ja energiayhteisöille oikeuden rakentaa erillisiä linjoja kiinteistörajan yli pienimuotoisen sähköntuotannon liittämiseksi sähkönkäyttöpaikkaan tai kiinteistön sähköverkkoon ilman jakeluverkonhaltijalta pyydettävää lupaa. Suunta on oikea ja kun vielä poistettaisi verovälttelyä rajoittamalla ulkomaisten sijoittajien korkovähennyksiä, muutos olisi entistä parempi, kommentoi Kalmari

Lisätietoja: Anne Kalmari, puh: 050 512 2084, sähköposti: anne.kalmari@eduskunta.fi