Kansanedustaja Anne Kalmarin puhe Keskustanaisten edustajakokouksessa Jyväskylässä 15.6.2019

15.06.2019

Hyvät keskustanaiset ja keskustalaiset! Tervetuloa Keski-Suomeen! Maakuntaamme, jossa tasa-arvoinen koulutus on ottanut ensiaskeliaan seminaarin auettua myös naispuolisille opiskelijoille. Heistä ehkäpä kuuluisin oli myöhemmin Minna Canth:ina tunnettu voimanainen.

Voimaa meissä naisissa on, sehän tiedetään. Olemme usein sitkeämpiä kuin annamme ymmärtää, tietävämpiä kuin tohdimme sanoa ja monipuolisempia osaajia kuin itse ymmärrämmekään.

Olemme myös ahkeria:

"Jos haluat, että jotain tulee sanotuksi, pyydä miestä; jos haluat, että jotain tulee tehdyksi, pyydä naista." on sanonut naispoliitikko Margaret Thatcher - ja hän jos kuka taisi tietää mistä puhui.

Vaikka lainaus on tietenkin fraasi ja yleistys, sillä sanojia löytyy myös naisista ja tekijöitä miehistä, on kuitenkin totta ettemme useinkaan pidä turhan suurta ääntä teoistamme. Jos asiat voivat edistyä toimeen tarttumalla, niin on parempi keskittyä siihen puhumisen sijaan. Vain silloin voi myös tapahtua tuloksia. Sanoista tekoihin, ovat keskustalaisetkin usein vaatineet. Oma mottoni puolestaan on: "mittään ei tapahu jos mittään ei yritä" - tekojen kautta tuloksiin.

Tunnistan itsessäni tekijän. Olen tehnyt töitä vuosikausia tunteja laskematta suomalaisten hyväksi. Kuten ehkä moni tiedätte, erityisen lähellä sydäntäni ovat suomalaisen ruoantuotannon parissa työskentelevät, niin viljelijät kuin ketjun muutkin osat. Suomalaisen ruoan puolesta olen tehnyt paljon ja tuloksiakin on tullut. Alkuperä näkyy kaupassa ja ravintolassa entistä paremmin ja kauppaa valvoo elintarvikemarkkinavaltuutettu (huom ei asiamies😊) ettei kauppa toimisi epäterveellä tavalla. Kaikki työ maatalouden kriisipaketteineen tai biokaasun edistämiseksi koituu viimekädessä myös suomalaisen kuluttajan hyväksi. Ei ole itsestäänselvyys että ruoka on puhdasta ja turvallista kuten Suomessa tuotettu.

Muita aihealueita joiden eteen olen työskennellyt paljon, on ollut vapaaehtoistyön edistäminen ja sen esteiden purkaminen, harvempaan asuttujen seutujen elinvoiman parantaminen ja sijaisperhetoiminta. Itsekin sijaisvanhempana toimineena toivon sydämestäni, että kaikilla lapsilla olisi koti.

Tekijänä on helppo olla, pistää vain tuulemaan - eikä siinä ole mitään huonoa. Kuitenkin, niin minun, kuin varmasti monen muunkin tekijän, samoin kuin rakkaan puolueemmekin, olisi syytä välillä katsoa miltä tekomme näyttävät.

Kyllä meidän on riuskojen tekojen lisäksi muistettava myös ne puheet, tai ainakin oikeanlainen viestintä teoistamme, jotta ne tulisivat näkyviksi. Miten hienoa on lukea tämänkin edustajakokouksen asiakirjasta kannanottoja, joissa tahtotila on tehty näkyviksi sanoin - miten voisimme rohkaista itseämme ja toisiamme kirjoittamaan ja puhumaan, nostamaan esiin elämämme ja yhteiskuntamme epäkohtia useamminkin myös julkiselle kentälle emmekä vain parantaa maailmaa ystäväpiirissä tai harrastusten parissa. Asioiden nostaminen pöydälle myös sanoin ja kirjaimin - nykymaailmassa enenevässä määrin myös kuvin - vie viestiämme julkisuuteen enemmän kuin teot. Niin paikallisesti, kuin koko Suomen laajuisissakin medioissa.

Vaikka Minnakin aikoinaan ajatteli ja teki vaikka mitä täällä Jyväskylässä - ei häntä muistettaisi ellei hän olisi ajatuksiaan myös kirjoittanut.

Hyvät kuulijat, Keskustalaiset aatesisaret ja veljet.

Jatketaan hyvän tekemistä. Jatketaan maailman parantamista ja Suomen eteen töiden tekemistä yhdessä. Me kansanedustajat eduskunnassa teemme sitä nyt jälleen hallitusvastuulla, teidän keskustalaisten jäsenten päätöksestä.

Hallitusohjelma olisi varsin erilainen jos emme olisi olleet mukana tekemässä sitä.

Nyt saimme sisällytettyä ohjelmaan mm. sen, ettei kotihoidontukea lakkauteta, pienten lasten vanhempien työajan joustoja selvitetään ja että perhevapaat uudistetaan perheitä palvelevaksi kokonaisuudeksi, jossa muotin sijaan perheillä olisi valinnanvapautta eri tilanteissa.

Tärkeä kirjaus oli myös se, että palkka-avoimuutta edistetään ja puututaan yhä voimakkaammin lainsäädännön keinoin perusteettomiin palkkaeroihin. Tämä hallitus on luvannut laatia tasa-arvo-ohjelman ja sitoutuu sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen muun muassa talousarvioprosessissa ja kaikissa keskeisissä uudistuksissa.

Demokratiaohjelmalla puolestaan tuetaan lasten ja nuorten valmiuksia vaikuttaa omassa lähiympäristössään ja laajemmin

yhteiskunnassa. Tämän toivon erityisesti tapahtuvan siten, että lapset ja nuoret voivat vaikuttaa oman kotiseutunsa asioihin, jolloin side vahvistuu, eikä pysyvä muutto kaupunkiin välttämättä ole se ainoa nähtävillä oleva vaihtoehto.

Naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan tukimuotojen parannukset ovat myös selkeästi hallitusohjelmassa mukana ja kun siellä on kirjaus myös lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen paremmasta saatavuudesta, lastensuojelun työn tukemisesta sekä lapsivaikutusten arvioinnin edistämisestä päätöksenteon joka sektorilla, voimme ylpeydellä sanoa, että tämä hallitus vaikuttaa perheiden tämän hetken ja tulevaisuuden hyvinvointiin.

Hyvät naiset - meillä on avaimet - paitsi Keskustanaisten Avain-lehden muodossa, myös hallitusvallan ja järjestömme ainutlaatuisten laajojen vaikuttamisverkostojen kautta. Käytetään niitä tekoihin, mutta muistetaan myös ne sanat ja kuvat - jotka tekevät tekomme näkyviksi.

Tehdään tätä työtä yhdessä - toisiamme kannustaen.

Lopuksi haluan toivottaa erinomaista edustajakokousta jokaiselle. Nauttikaa riemukkaista tuttujen tapaamisia ja muistakaa luoda myös uusia tuttavuuksia. Opitaan toisiltamme niin tänään kuin tulevaisuudessakin!

Kiitos.