Kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari kannustaa metsien monipuoliseen sekakäyttöön

01.10.2020

Kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari muistuttaa, että kestävä metsänhoito on parasta ilmastotyötä. Keskusta haluaa tavoitella sekä hiilinielujen vahvistamista että uusia investointeja puunkäytön lisäämiseksi Suomessa. Mielestämme metsien eri käyttömuodot eivät ole ristiriitaisia, vaan ne ovat yhteen sovitettavissa kasvavan biotalouden kanssa.

  • Haluamme tehdä Suomesta esimerkkimaan metsien taloudellisen hyödyntämisen, virkistyskäytön, luontoarvojen ja ilmastonmuutoksen torjunnan onnistuneesta yhdistämisestä, toteaa Kalmari.

Maa- ja metsätalousvaliokunta käsittelee tänään kansalaisaloitetta, joka haluaisi lopettaa avohakkuut valtion mailla. Kalmari muistuttaa, että pääministeri Marinin hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on hyväksynyt viime keväänä Metsähallitukselle omistajapoliittiset linjaukset vuosille 2020 -2024. Näissä linjauksissa jatkuvan kasvatuksen osuutta nostettiin 15 prosentista 25 prosenttiin uudistusluonteisista hakkuista.

  • Kansalaisaloitteen esittämä täyskielto näkyisi välittömästi koko puun arvoketjussa. Mahdollisen avohakkuukiellon myötä esimerkiksi korjuun ja kuljetuksien urakointipalveluiden osto maakunnissa vähenisi yhteensä noin 40 miljoonalla eurolla vuodessa. Samaan aikaan esimerkiksi tukin tarjonta vähenisi noin miljoonalla kuutiolla, joka vastaa kahden keskisuuren sahan vuosittaista puunkäyttöä. Onneksi maan hallitus on arvioinut keväällä ympäristön kestävyyden rinnalla myös sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä, linjaa Kalmari.

Kalmari muistuttaa, että valtion mailla myös tutkitaan jatkuvan kasvatuksen käyttöä, jotta siitä saadaan enemmän tietoa.

  • Metsän kasvatustapa on valittava aina metsänhoidollisin perustein ja maanomistajan tavoitteista lähtien, Kalmari painottaa.

Maa- ja metsätalousvaliokunta järjestää tänään torstaina 1.10. klo 10:00 - 12:00 julkisen kuulemisen, jonka aiheena on: kansalaisaloite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla (KAA 9/2019 vp). Pääset seuraamaan lähetystä täältä

Lisätietoja: Kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari p. 050 512 2084