KESKUSTALAISET MOITTIVAT VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUSTA JA VAATIVAT VALKOPOSKIHANHILLE KUULAA KYLKEEN

05.05.2021

Keskustan maa- ja metsätalousvaliokuntaryhmä moittii Varsinais-Suomen ELY-keskusta, koska se ei ole vielä edes aloittanut hakemuskäsittelyä kevään valkoposkihanhilupien osalta, vaikka hanhien kevätmuutto on pian alkamassa.

- Tilanne on vahingonkärsijöiden kannalta kestämätön. Metsästäminen on todettu ainoaksi millään tavalla toimivaksi keinoksi valkoposkihanhien karkottamiseksi viljelyksiltä, mutta nyt luvat jumittavat ELY:ssä. Vaadimme Varsinais-Suomen ELY-keskukselta selvitystä tästä epäonnistumisesta. Vaikuttaa siltä, että tässä pelataan aikaa ja epäilemme, että jollakulla saattaa olla myös poliittisia motiiveja viivyttää tätä asiaa. Näiden lupien kanssa on nyt kiire kuin maajussilla aamulypsylle. ELY:n pitää toimia. 

Keskustalaiset korostavat, että maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän viime vuonna perustaman "hanhinyrkin" antamat ohjeistukset sitovat lupaviranomaisena toimivaa Varsinais-Suomen ELY-keskusta.

- Viime syksynä lupia saatiin lopulta myönnettyä "hanhinyrkin" annettua oman esityksensä, mutta nyt asiaa yritetään taas lakaista maton alle. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ei tule olla mikään Birdlifen sisarjärjestö, vaan lupaviranomainen, joka myöntää poikkeusluvat hanhien metsästämiseen. Poikkeusluvat ovat ainoa mahdollisuus toimia niin kauan, että saamme valkoposkihanhen EU:ssa metsästettävien lajien listalle. Senkin on tapahduttava nopeasti, sillä mikäli kanta kasvaa kuten se on tähän saakka kasvanut, monistuu nykyinen 1,6 miljoonan yksilön kanta 2,5 miljoonaan yksilöön vuoteen 2026 mennessä. Hanhille pitää antaa nyt isosti kuulaa kylkeen ja samalla on varmistettava, että metsästyksen tulokset päätyvät pataan juuresten kanssa, eikä poltettaviksi tai haudattaviksi.

 Maa- ja metsätalousvaliokunta aloittaa ensi perjantaina valkoposkihanhien metsästämisen sallimiseen tähtäävän kansalaisaloitteen käsittelyn. Käsittely alkaa avoimella kuulemisella.#

 Odotamme innolla aloitteen käsittelyä ja keskusta tekee kaiken mahdollisen, että valkoposkihanhi saadaan metsästettäväksi lajiksi. Asia on kirjattu eräpoliittiseen ohjelmaamme. Kansallisesti on tehtävä aivan kaikki mahdollinen tilanteen helpottamiseksi siihen saakka, tämä kysymys saatetaan maaliin EU:ssa. 

Keskustan maa- ja metsätalousvaliokuntaryhmän jäsenet ovat kansanedustajat Anne Kalmari, Mikko Kärnä, Mikko Savola ja Juha Pylväs.

Lisätietoja: kansanedustaja Anne Kalmari p. 050 512 2084, kansanedustaja Mikko Kärnä p. 040 143 8941, kansanedustaja Mikko Savola p. 040 575 8498 ja kansanedustaja Juha Pylväs p. 050 588 4536