Koulutuksella työtä kohti!

20.09.2018

(KSML 20.9.2018) Työ luo toimeentuloa, antaa elämälle raameja ja aikataulun, lisää onnellisuutta ja kasvattaa sosiaalista pääomaa ja verkostoja. Nämä ovat usein kuultuja väittämiä työn hyvästä vaikutuksesta. Eivätkä taida olla ihan tuulesta temmattuja - kovin moni ei viihdy kokoaikaisesti joutilaana, vaan tarpeellisuuden tunne ja onnellisuus lisääntyvät mielekkäästä ja koulutusalaa vastaavasta työstä.

Tämä hallitus on jo melkein saavuttanut tavoitteensa. Työllisyys on tällä hetkellä korkeammalla kuin yli 25 vuoteen. Yhä useampi siis on saanut kiinni työn syrjästä, mikä toivon mukaan vie heitä eteenpäin myös muutoin elämässä. Positiivinen kierre voimistuu työn, toimeentulon ja hyvinvoinnin kasvaessa. Silloin uskaltaa myös suunnitella tulevaa, vaikkapa perheenperustamista tai asunnon hankintaa.

Työn saannin lisäksi myös työssä etenemiseen pitäisi kiinnittää huomiota työvoimapoliittisissa toimissa. Näin erityisesti siksi, että vastavalmistuneille vapautuisi vähäisempää työkokemusta vaativia, erityisesti aloittelevalle sopivia työpaikkoja. Kuulemme edelleen, miten korkeakoulutetut vastavalmistuneet jäävät pitkiksi ajoiksi vaille työtä. Tämä on yhteiskuntamme kannalta käsittämätöntä tuhlausta!

Onneksi koulut ovat muuttuneet koko ajan enemmän työelämälähtöisiksi. Niissä kannustetaan harjoittelujaksoihin ja luomaan linkkejä mahdollisiin työpaikkoihin jo opintovaiheessa. Opintojen ja työelämän vuoropuhelun pitää kehittyä edelleen.

Koulutettuja työnhakijoita tyrmätään usein edelleen joko tehtävään nähden liian koulutettuina tai liian vähällä työkokemuksella varustettuina.Tietenkään nuorten ei tarvitse heti päästä johtajan pesteihin, vaan hieman vähemmän vaativat työtehtävät ovat usein aivan sopivia.Käytännön työn kokemukset eivät ole kenellekään haitaksi, vaikka tulevaisuus veisikin uralla eteenpäin.

Jos työhakemus hylätään liian koulutuksen vuoksi, saa ihminen märän rätin kasvoillensa - ahkerointi onkin ollut turhaa, suorastaan haitta! Tätä viestiä meillä ei ole varaa antaa! Nuoret ansaitsevat osansa positiivisesta tulevaisuudesta. Annetaan uudelle sukupolvelle mahdollisuus luottaa yhteiskuntaamme ja uskoa hyvään tulevaisuuteen!