Kouluverkostosta päättäminen pidetään kuntien käsissä

27.01.2020

Keskustan kansanedustajat, harvaan asutun maaseudun parlamentaarisen työryhmän jäsenet Anne Kalmari ja Mikko Kärnä toteavat opetusministeri Li Anderssonille, että peruskouluverkostosta päättämisen tulee jatkossakin olla kuntien tehtävä. Andersson väläytti tänään Iltalehdelle antamassaan haastattelussa, että jokaiseen kuntaan ei välttämättä jää peruskoulua ja että asiaa tarkastellaan tulevassa koulutuspoliittisessa selonteossa.

- On tietysti hyvä, että erilaisia yhteistyömalleja tarkastellaan koulutuspoliittisessa selonteossa, mutta periaatteen on kuitenkin edelleen oltava, että kunnat päättävät itsenäisesti omasta kouluverkostostaan. Valtion ei tule millään tasolla päättää koulujen yhdistämisestä tai lakkauttamisesta, eikä sillä tule olla rahoitusruuvia tällä asialla painostamiseen. Nämä asiat pidetään kuntien käsissä ja sillä sipuli.

Kalmari ja Kärnä korostavat, että kouluverkostopäätösten siirtämisestä valtiolle ei ole sovittu hallitusohjelmassa. Kansanedustajien mukaan opetusministerin lausunto lisää tarpeettomasti epävarmuutta pienissä kunnissa.

- Opetusministeri Anderssonin kannattaisi ottaa tähän pohdintaansa kuntakenttä mukaan, koska kunnat ne päätökset kuitenkin tulevaisuudessakin tekevät. Peruskoulutuksen turvaaminen koko maan kattavasti on tärkeä ja yhteinen tavoite, mutta erilaisista ratkaisumalleista ei voida keskustella ilman että kuntakenttä on keskusteluissa mukana.

Kunnissa on monia innovatiivisia ratkaisuja opetuksen järjestämisestä, aina etäopetuksesta paikallisten ulkopuolisten osaajien hyödyntämiseen. Mantra siitä, että isoissa yksiköissä laatu paranee ei välttämättä pidä paikkaansa, toteavat Kalmari sekä Kärnä ja kannustavat positiivisuuteen maaseutuajattelussa.

Lisätietoja: Anne Kalmari, p. 050 512 2084 ja Mikko Kärnä, p. 040 143 8941