Kyllä hyvinvoivalle luonnolle, ei EU:n pakko-ennallistamiselle

14.11.2022

Välikysymys EU-vaikuttamisesta ennallistamisasetuksessa

Keskustan ryhmäpuheenvuoro

Kansanedustaja, eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari

(muutosvarauksin)

Arvoisa puhemies,

Keskusta ei hyväksy EU-komission esittämää ennallistamisasetusta. Saman totesi myös pääministeri hallituksen puolesta.

Arvoisa puhemies

Luonto on meille suomalaisille tärkeä. Suomi elää maasta ja metsistä.

Siksi olemme kautta aikojen osanneet sovittaa elomme sopusointuun luonnon kanssa. Viljellen ja varjellen. Kauan ennen Koijärvi-liikettä, kettutyttöjä ja Elokapinaa.

Se on suomalaista ja keskustalaista ylisukupolvisuutta.

Siksi olemme itse suojelleet ja ennallistaneet luontoa. Tavalliset maan- ja metsänomistajat vapaaehtoisesti kautta Suomen. Metso- ja Helmi-ohjelmat ovat tästä osoituksia.

Arvoisa puhemies,

Olemme hoitaneet asiamme muita maita paremmin. Euroopan tiukasti suojelluista metsistä yli puolet on Suomessa.

Ja hoidamme vastakin. EU:n valtakammareista saneltu pakkoennallistaminen ei käy Keskustalle.

Komission esitys tarkoittaisi Suomen metsien laajamittaista rämettämistä päästölähteiksi. Viljavien turvepeltojen vettämistä pilalle.

Eduskunnan budjettivallan ja Suomen metsäpoliittisen päätösvallan menettämistä. Ihmisten omaisuuden suojan murtumista.

Suomea museoitaisiin äärimmillään miljoonia hehtaareja. Haikaillaan paluusta 1950-luvulle, jolloin evakkoja ja rintamamiehiä asutettiin ja maata jälleenrakennettiin. Aikaan, jolloin harsituissa metsissä oli puuta miljardi kuutiota vähemmän sitomassa hiiltä.

Kaiken kukkuraksi Suomi olisi isoimpia maksajia. Vuosittainen lasku meille suomalaisille olisi liki miljardi euroa. Saamisemme sen sijaan ovat tyystin tyhjän päällä.

Sanon vielä kolmannen kerran. Siksi pakkoasetusta ei tällaisena voi hyväksyä.

Eurooppalaisissa pöydissä pitää neuvotella lujemmin. Brysselin pakkovallalle pitää sanoa ei niin, että kovakorvaisinkin komissaari kuulee.

Ja ymmärtää. Esimerkiksi sen, että metsällä ei edes ole tiettyä tilaa, jossa se pysyisi tai johon sen voisi palauttaa.

Arvoisa puhemies,

Nyt ei pidä tehdä Suomesta reservaattia.

Ei, vaikka yksioikoisen jyrkkää linjaa ajavat Brysselin byrokraattien lisäksi jotkut puolueet.

Leipä ja lämpö eivät tule itsestään. Ne tulevat maasta ja metsistä koko Suomen mitalta. Suomalaisella työllä ja yrittämisellä.

Keskustan mielestä nyt pitää päinvastoin yhdessä turvata metsien ja muiden kotimaisten luonnonvarojemme kestävä käyttö.

Viljellen ja varjellen. Ihminen, luonto ja talous tasapainossa.

Se takaa, että meillä suomalaisilla on kaikissa oloissa ruokaa ja energiaa omasta takaa. Se tuo työtä, toimeentuloa ja hyvinvointia koko maahan yli 70 miljardin euron edestä.

Se varmistaa, että jokaisella suomalaisella on myös tulevaisuudessa mahdollisuus nauttia metsistä ja luonnosta. Puhtaasta vedestä ja ilmasta, kun korvaamme fossiilisia polttoaineita kotimaisilla uusiutuvilla.

Päätösvalta metsistä kuuluu yksinomaan meille suomalaisille. EU:n tulee pitää kiinni omista perussopimuksistaan.

Tarvitsemme EU:ssa jäsenmaiden keskinäistä yhteistyötä ja täällä kotimaassa yksituumaisuutta. Nykyisen komission röyhkeät yritykset laajentaa toimi- ja budjettivaltaansa pitää pysäyttää.

Arvoisa puhemies,

Keskusta on tyytyväinen, että pääministeri on jo kiristänyt hallituksen linjaa. Metsien kestävää käyttöä uhkaavat monet EU-esitykset, joita ei pidä hyväksyä.

Eduskunta päättää Suomen kannan ennallistamisasetukseen. Isänmaalle kaikkein tärkeimmissä asioissa yhteinen kanta pitää muodostaa yli hallitus-oppositiorajan.

Talousvaliokunta, ympäristövaliokunta ja maa- ja metsätalousvaliokunta ovat jo tiukentaneet Suomen kantaa. Valiokuntien lausunnot vedetään lopulta yhteen suuressa valiokunnassa.

Tämä velvoittaa hallitusta. Nykyistä ja tulevaa.

Kokoomus on valiokunnissa osoittanut, että isänmaata voi palvella myös oppositiosta. Tämä välikysymys sen sijaan on vain vaali- ja puoluepolitiikkaa.

Samaan aikaan osa Kokoomuksen mepeistä toimii toistuvasti Suomen edun vastaisesti Euroopan parlamentissa. Toivottavasti rivit nyt viimein suoristuvat. Suomen talouden perustaa ei saa tuhota.

Arvoisa puhemies,

Isämme eivät istuttaneet metsiämme muun Euroopan reservaatiksi. Pidetään yhdessä huoli, että metsät ja luonnonvaramme kuuluvat meille nyt ja tulevaisuudessa.

Ihmisten hyvinvoinnin ja työpaikkojen vuoksi. Jotta Suomi pärjää.