Maakuntauudistus siirtää valtaa ja rahaa Helsingistä maakuntiin

20.06.2018

Ihmettelen, jos joku keskisuomalainen ihminen kritisoi maakuntauudistuksen perusperiaatetta eli vallan ja vastuun siirtämistä Helsingistä Keski-Suomeen ja muille maakunnille. Näiden myötä siirtyy myös rahaa ja ajan myötä työtäkin. Keskittämiselle olikin syytä tulla loppu. Pääkaupunkiseutu saa 3 miljardin euron potin vuosittain valtion työpaikkojen myötä. Työpaikkojen määrä pääkaupunkiseudulla kasvaa koko ajan, ja tämän seurauksena asuntojen hinnat kohoavat Helsingissä pilviin. Jopa kahden työssäkäyvän aikuisen perhe saattaa saada yhteiskunnan tukea asumiseensa. Tämän kustannamme me kaikki veromaksuin. Onkin hyvä kysymys, miksi Pihtiputaan mummon pitäisi rahoittaa helsinkiläisten asuntosijoittajien asunnon arvon nousua, kun oman asunnon arvo tippuu samalla. Maakuntauudistus tuo päätöksenteon lähemmäs ihmistä. Demokraattisesti maakuntavaaleissa valitut henkilöt päättävät esimerkiksi sairaala- ja työvoimapalveluiden alueellisesta järjestämisestä. TE-toimistojen, pelastuslaitosten, ELY-keskusten, sairaanhoitopiirien ja maakuntaliittojen toimialaan kuuluvista asioista päättävät henkilöt valitaan jatkossa maakuntavaaleilla. He päättävät niin järvien puhtaudesta kuin kunnollisesta tieverkosta. He päättävät siitä, onko maakunnassa yhä paremmat mahdollisuudet elää ja yrittää. Haluan, että eri seutujen mielipiteet huomioidaan ja että työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa uudistuksen toteuttamiseen. Myös lasten ja nuorten ääntä tulee kuulla. Uskon, että tulevaisuudessa Keski-Suomen on rohkeasti verkostoiduttava myös kansainvälisesti. Jokaisella maakuntavaalien äänestäjällä on mahdollisuus olla purkamassa etäisiä hallintohimmeleitä ja luoda kasvot ihmisten palveluille. Keskustan mielestä julkinen hallinto on kansalaisia varten.

Maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen kunnat voivat keskittyä koulutukseen, asukkaiden hyvinvointiin, kulttuuriin, kaavoitukseen, yhdyskuntatekniikkaan ja yleensäkin elinvoiman edistämiseen. On ollut karmaisevaa, että vaikkapa ison liikenneonnettomuuden myötä erikoissairaanhoidon kulut saattoivat heilutella pienen kunnan budjettia, sillä eihän ketään voi jättää hoitamatta. Uudistusten myötä sosiaali- ja terveystoimella on leveämmät hartiat, mutta kunnat saavat pitää omat päätöksensä. On tärkeää edistää yhteisöllisyyttä, hyvää asumista ja elinvoimaa, ja erottautuminen ja strategiset valinnat ovatkin aiempaa merkityksellisempiä.

Muistatteko vielä, että Virkkusen peruskuntamallissa kunnilta olisi viety kaikki päätöksenteko ja keskitetty se vahvoille peruskunnille? Nyt kunnilla säilyy valta päättää omista asioistaan, mutta rahaa vaativin osio eli sosiaali- ja terveysasiat poistuvat kuntien alaisuudesta. Samoin myös investointipaine tältä osin.

Pohjimmiltaan sote-uudistuksessa on tarkoituksena vähentää kustannusten nousua ja lyhentää terveyskeskusten jonotusaikoja. Nykyään jonotusajoissa on suuria eroja jo saman kaupunginkin sisällä. On erittäin tervetullutta, että asiakkaita ja resursseja voidaan tasata ja käyttöä tehostaa eri kuntien välillä. Pienten ja keskisuurten sote-palveluntuottajien sekä julkisen palvelutuotannon asema tulee turvata. Verokeinottelijoille ei saa antaa sijaa palvelujen järjestämisessä. Valinnanvapaus voi synnyttää asukkaille nykyistä toimivampia, asiakaslähtöisempiä palveluita. Maakunnan pitää ohjata voimavaroja myös hyvinvoinnin edistämiseen sekä sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyyn. Tähän tarvitaan maakuntien, kuntien ja järjestöjen saumatonta yhteistyötä. Pienemmällä hallinnolla, digitalisaatiolla ja oikeanlaisella hoidon porrastamisella saamme rahaa lähipalveluiden säilyttämiseen. Minulle onkin tärkeää, että maakuntavaaliehdokkaani haluaa huolehtia lähipalveluista. Haluan, että jokaiselle turvataan toimivat sote-palvelut sujuvine hoitoketjuineen - asuinpaikasta riippumatta.

Maakuntauudistus selkeyttää ja yksinkertaistaa hallintoa, kun yli neljänsadan organisaation tehtävät siirtyvät kahdeksalletoista maakunnalle. Vehviläinen vie siis maaliin historiallisen uudistuksen. Odotan jo innolla sitä, miten ehdokkaat pääsevät vaalikentilleen kertomaan näkemyksiään oman rakkaan maakuntamme kehittämisestä!