Kevyt liikenne arvoiseensa asemaan - määräraha Kirri-Puuppola -välille varmistui!

13.12.2018

Kansanedustaja Anne Kalmari riemuitsee tänään 5.12. tehdystä päätöksestä, jolla hallitus antaa määrärahaa 620 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Kirri-Puuppola -välille. Hankkeesta hyötyvät kaikki alueen asukkaat, erityisesti lapset, nuoret ja vanhukset - joilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin käyttää kevyttä tai julkista liikennettä. Mutta hankkeella on myös laajempi vaikutusalue, sillä hyvä maakunnallinen kevyen liikenteen väylästö kannustaa pidemmän matkan liikkujia, kuten juoksijoita ja pyöräilijöitä.

Kalmari kertoo tämänkin hankkeen olevan osa hallituksen kokonaisvaltaista ja sekä kansanterveydellisesti että ilmastopoliittisesti tärkeää linjausta. Varsinkin pyöräily on koko Keski-Suomessa nouseva trendi, ja esimerkiksi Jyväskylän Pyöräilyseura on tehnyt hienoa työtä harrastus- ja hyötypyöräilyn edistämiseksi.

  • Minulla oli ilo olla JYPS:in kutsumana Jyväskylän pyöräilyviikon suojelijana ja avaajana vuonna 2017. Työtä on tehty jo paljon, mutta on hienoa, kun nyt voimme osallistua pyöräilyn edistämiseen myös valtakunnan tasolta, hallituksen toimesta. Turvallinen kevyt liikenne vaatii investointeja, ja määräraha Kirri-Puuppola välin parantamiseen on merkittävä ja toivottu edistysaskel, Kalmari iloitsee.

Kalmari huomauttaa, miten pimeän kauden tultua on kevyen liikenteen liikkujien erityisen tärkeää pitää heijastimia ja valoja kaikilla väylillä liikuttaessa. "Valon kaupunginkaan valot eivät suojaa tarpeeksi eivätkä ulotu kaikkialle." Lisäksi Kalmari toteaa Kirri-Puuppola -välin parantamisen voivan innostaa pidempien pyörälenkkien tekijöitä retkille maakuntamme teille: "sivulaukut ja reppu matkaan mukaan - vettä ja vaikka paikallisia herkkuja saa aina matkan varrelta lisää - sitä on turha painolastiksi liikaa pakata!"