Maaseutu ja sen luonnovarat ovat ratkaisu ilmastonmuutokseen - päästövähennyksiä ei maksateta maaseudun väellä!

03.02.2020

Huoli ilmastonmuutoksesta kokoaa meitä yhteen. Vuoden 2035 hiilineutraaliuden tavoittelussa tärkeintä on fossiilisten poltto- ja raaka-aineiden korvautuminen uusiutuvilla energianlähteillä. Tämän päivän neuvottelujen Maaseudun elinvoima ja ilmastopolitiikka -työryhmässä sovimme, että tämän tulee tapahtua kestävän kehityksen mukaisesti myös sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla.

"Ryhmässä näemme maaseudussa ratkaisun avaimet ja haluamme jättää maamme ja koko maapallon tuleville sukupolville paremmassa kunnossa kuin mitä sen menneiltä sukupolvilta olemme saaneet. Iloitsen työryhmäämme hyvästä, tulevaisuutta rakentavasta yhteistyöstä" Kalmari kiittää.

Ryhmä oli yksimielinen siitä, että hyvä metsienhoito lisää hiilensidontaa. Metsiämme hoitoon tullaan kannustamaan mm. Kemeran avulla. Kasvun lisäännyttyä voimme jälleen lisätä fossiilisperäisten tuotteiden korvaamista uusilla. Metsämaan hiilensidontaa voidaan nostaa ja istuttaa poistuneen maan tilalle uutta metsää joutomaille.

Liikenteen päästöjen vähentäminen ei saa tapahtua alueiden ihmisten kustannuksella:

  • Ekologiset polttoainevaihtoehdot oltava olemassa ja niiden oltava vaikuttavia silloin, kun tehdään verotuksellisia ratkaisuja tai esimerkiksi rajoituksia. Konkreettisesti tuemme biokaasun mahdollisuuksia ja sen käytön edistämistä niin henkilö- kuin joukkoliikenteessä kuin maataloustyökoneissa, Kalmari kertoo.

Biokaasun käyttö vähentää liikenteessä ilmastopäästöjä jopa 80% verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Keskeisinä keinoina ovat ravinnekierron kokonaisuuden hallinta sekä sääntelyn järkevöittäminen niin että energian ulosmyynti on kannattavaa. Helpotamme auton muuntamista biokaasulla toimivaksi konversiotuen avulla ja tuemme biokaasun jakeluverkoston laajentamista.

  • Loppujen lopuksi tärkeää on se, että biokaasun käyttö on fossiilista vaihtoehtoa taloudellisesti kannattavampaa ja sitä on helposti saatavilla. Kattava biokaasun jakeluverkosto ei synny koko maahan yhdessä yössä, mutta 10 vuoden päästä biokaasun tankkausasemia voi olla jo yhtä lailla kuin tällä hetkellä bensa-asemia, Kalmari uskoo.

Parhaimmillaan biokaasu on hajautettua energiantuotantoa, joka edistää alueellista elinvoimaa ja uusia monimuotoisia elinkeinoja ympäri Suomen. Tärkeää on myös huolehtia koko maan palveluista - laajakaistayhteydet ja oleelliset lähipalvelut vähentävät kulkemisen tarvetta. Kenellekään ei tule pakkoa, mutta kannusteita ja kannattavuutta parempiin valintoihin tuetaan vahvasti.

  • Ei rakenneta Suomea kahteen kertaan vaan tuetaan korjausrakentamista ja tuetaan koko Suomen elinkelpoisuutta - hyvä keino tähän on miettiä esimerkiksi ulkomaille suuntautuvan matkan sijaan valita jo tänä vuonna kotimaan kiehtova matkakohde, Kalmari kannustaa.

Maamme tarvitsee liikettä - tehkäämme se tulevaisuudessa koko Suomen vahvuuksia ja oman maan energiaa hyödyntäen!


Maaseudun elinvoima ja ilmastopolitiikka työryhmä

puheenjohtaja, Anne Kalmari 

Oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan, 

Vuosaari, Helsinki 3.2.2020