Maatalouden sähkö- ja lannoitetuesta apua kustannuskriisiin

07.02.2023

Hallitus on päässyt sopuun lisätalousarviosta. Samalla varmistui maatalouden sähkö- ja lannoitetuen toteutuminen. Budjetin kokonaisratkaisu on kehyksissä pysyminen. Maatalouden kustannustuki, samoin kuin yleinen sähkötuki tulevat kuitenkin rahoitetuksi kehysten ulkopuolelta. Tällä kustannustuella korvataan osittain sähkön ja lannoitteiden hinnannoususta aiheutuvaa tuotantokustannusten nousua. Tukea eivät saa kaikki, vaan tuki ohjataan kohdennetusti tiloille, joilla sähkön ja lannoitteiden kustannusten noususta on aiheuttanut erityisen suuria lisäkustannuksia.

Sähkötuella tuetaan toimintaedellytyksiä erityisesti kotieläintiloilla ja kasvihuoneissa. Lannoitetuella puolestaan turvataan erityisesti huoltovarmuutta. Tuella mahdollistetaan kevään kylvöjä. Tämän tuen myöntäminen perustuu toteutuneisiin kustannuksiin ja tuen maksatus alkaa, kunhan tuenhakijan hakemus liitteineen on valmis päätettäväksi.

Sähköstä korvataan 40 % hintavälillä 13 cnt/kwh - 40 cnt/kwh. Yksittäisen tuenhakijan minimi tuki voi olla 500 € ja enimmillään 50 000€.

Lannoitteista korvataan 35 % hintavälillä 500€/tn - 800 €/tn. Yksittäisen tuenhakijan minimi voi olla 500 € ja enimmillään 35 000€. Tuki tulee hakea 31.7.2023 mennessä.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari on tyytyväinen, että hyvin nopeasti valmisteltu sähkö- ja lannoitetuki toteutuu. Kohdennetulla tuella korvataan osittain tuotantokustannusten nousua.

Sähkö- ja lannoitetuki turvaa osaltaan kotimaisen tuotannon jatkumista ja huoltovarmuuden säilymistä. Kotimaisen maatalouden kannattavuustilanne on edelleen erittäin vaikea. Tuottajahintojen nousu ei ole kyennyt seuraamaan kustannusten valtavaa nousua. Tuotannon kannattavuus ja tilojen maksuvalmius ovat heikentyneet. Tiedossa on, että suurelta osalta viljelijöitä on vielä seuraavan kasvukauden lannoitteen hankkimatta.

-On tärkeää, että tuki on tarkkarajaisesti kohdennettu. Kotimainen maatalous tarvitsee tukea vaikeimman yli selviämiseksi. Kohdentamalla tuki nimenomaan sähkö- ja lannoitekustannuksiin, vastaa se parhaalla tavalla suomalaisten ruuantuottajien tarpeeseen, toteaa Kalmari.

Tukien myöntöperusteita on täsmennetty alkuperäisen esityksen jälkeen. Nyt esitetyssä muodossa entistä useamman tilan on mahdollista päästä tuen piiriin.