Metsäkato hidastuu kaupungistumisen hillinnällä

27.09.2019

Keskustan maa- ja metsätalousvaliokuntaryhmän jäsenet, puheenjohtaja Anne Kalmari sekä jäsenet Mikko Kärnä, Mikko Savola ja Juha Pylväs vaativat hallitukselta nopeita toimenpiteitä kaupungistumisen hillitsemiseksi, jotta Suomen metsäkato voidaan pysäyttää.

- Kaupunkien laajentuminen ja rakentaminen on vuosikymmeniä ollut suurin syy metsäkadolle Suomessa. Tähän kehitykseen täytyy puuttua ja vaatia kaupungeilta, erityisesti Helsingiltä, aktiivisia metsittämistoimia hiilinielujen parantamiseksi. Metsäkadosta on syytetty tähän saakka peltojenraivausta, mutta tutkimukset todistavat selkeästi, että suurin syy on rakentaminen ja kaupungistuminen.

Keskustalaiset maa- ja metsätalousvaliokuntalaiset toteavat, että samalla on hyvä huomata, että kaupungistuminen vauhdittaa myös uusien peltojen raivausta.

- Paljon rakentamista tapahtuu viljelysmaan päälle, jolloin korvaavaa maata on raivattava jostain muualta. Tämä on vakava ongelma. Hallituksen täytyy hillitä kaupungistumista ja kaupunkien hallitsematonta kasvua harjoittamalla tasapainoista aluepolitiikkaa. Samalla on varmistettava, että kaupungit kantavat vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnasta samalla tavalla kuin maaseudulla jo tehdään.

LUKE:n taulukko metsäkato-tilanteesta
LUKE:n taulukko metsäkato-tilanteesta