Tapani Lahti, Karstula: Miksi äänestän Annea

01.02.2019

On tärkeää turvata jokapäiväinen leipämme meille kaikille. Olen Annen kanssa samaa mieltä suomalaisen ruokaketjun tärkeydestä ja keinoista, joilla sitä voidaan entisestään parantaa. Eduskuntaan tarvitaan aitoja yrittämään kykeneviä ja yrittäjän arkipäivän tuntevia ihmisiä, jotta maaseutumme menestys miellettäisiin todella kaikkien suomalaisten yhteiseksi asiaksi. Annea tarvitaan olemaan meidän puolestamme päätöksenteossa mukana. Olemme yhdessä talonpoikien asioita hoitaneet, hän vie asioita myös tarmolla eteenpäin.

EU:n vaikutusvallan kasvusta huolimatta, on kansallisilla päätöksillä edelleen ratkaiseva merkitys jokapäiväiseen elämäämme. Vero-, sosiaali- ja elinkeinopolitiikan kautta tehdään ratkaisuja, jotka vaikuttavat meihin. Jopa maatalouspolitiikkaan vaikuttavat eduskunnan ja hallituksen linjaukset edelleen merkittävästi.

Vaikka meillä on joukko erinomaisia ehdokkaita maakunnassamme, keskittäkäämme äänemme heistä parhaille. Itse äänestän Annea.

Tapani Lahti, maanviljelijä Karstulan Kimingiltä