Monimuotoisuutta ja riistametsänhoitoa

27.02.2018

Metsänomistajat haluavat jättää metsät tuleville sukupolville yhtä hyvässä kunnossa kuin ovat ne itse saaneet. Metsien monimuotoisuuden vaarantumisesta puhutaan paljon, ja tämä huolettaa joitakin metsänomistajia. Tällöin saattaa tulla mieleen, ettei tekisikään hakkuita. Näin ei kannata kuitenkaan toimia, sillä metsille on hyväksi, että niitä hoidetaan. Metsän kasvu hidastuu, jos siellä ei käydä, emmekä saa tulevina vuosikymmeninä komeita hongikoita. Eikä metsien läpitunkematon ryteikkö oikein eläimillekään olisi hyväksi.
Miten sitten turvata monimuotoisuus? Miten saamme lisää koppelopoikueita metsiin? Uusi mahdollisuus on riista-asiantuntijoiden kokoaman paikkatiedon hyödyntäminen metsäsuunnitelmissa. Keskustaministeri Anttila loi aikanaan Metso-ohjelman, jossa metsänomistaja voi vapaaehtoisesti tarjota luontoarvoiltaan hyviä kohteita suojeluun. Ministeri Leppää voimme kiittää uudentyyppisistä digiriistasuunnitelmista. Niiden avulla voimme edistää metsien monimuotoisuutta riistanhoidolla.Pian meillä kaikilla on mahdollisuus saada metsäsuunnitelman yhteydessä laserkeilaus- ja satelliittikuviin pohjautuva paikkatietoaineisto hyvistä kanalintujen lisääntymisalueista. Valikoituvilla kohteilla puusto on kerroksellista, monilajista, vähintään kymmenen metriä pitkää ja sitä on vähintään viisikymmentä kuutiota hehtaarilla. Halutessamme voimme ottaa riistan huomioon metsänhoidossa.Riistametsiin voi jättää tavallista enemmän puulajeja ja riistatiheikköjä. Jos haluaa panostaa riistaan paljon, voi kohteessa kasvattaa metsää eri-ikäisrakenteisena tai kunnostaa vaikkapa vanhaa huonotuottoista suota.On mukava tietää, että metsiä hoitamalla voi hidastaa ilmastonmuutosta, parantaa omaa ja valtion taloustilannetta, mutta entistä paremmin myös huolehtia monimuotoisuudesta.Yksi teko, jolla voi edesauttaa esimerkiksi metsäkanalintujen menestymistä, on metsän vuokraaminen metsästysseuroille. Metsästäjät huolehtivat riistakolmiolaskennoista, joiden avulla paikkatietoihin lintujen esiintymisen lisäksi saadaan merkittyä myös hirvivahingot. Lisäksi iloitsen uhanalaisten peurojen ja muiden lajien talviruokinnasta sekä pienpetokantojen kurissapidosta. Metsänomistajana voit päätöksilläsi tukea luonnon hyvinvointia!