On ekoteko hyödyntää metsiä kestävästi

02.11.2018

SDP:n Rinteen vastaus Helsingin sanomien (8.10) kysymykseen, pitäisikö hakkuita vähentää Suomessa, oli pitäisi. Olen jyrkästi eri mieltä. Kun metsät on saatu kasvamaan ennätysvauhtia, niitä pitää saada käyttää kestävän hakkuusuosituksen mukaisesti. Nieluista tietysti pidetään huoli. Tarvitsemme maailmanlaajuisesti ja myös Suomessa enemmän metsää ja paremmin kasvavia metsiä. Jotta metsien kasvu voidaan varmistaa, on tärkeää, että metsien ikärakenne ja hoitotaso säilyvät, että kasvu on vahvaa. Näin syntyy nielua ja myös mahdollisuus käyttää puuta raaka-aineena.

Metsäinvestoinnit tuovat työtä ja toimeentuloa maakuntiin. Pitäisikö meidän nyt lopettaa Äänekosken biotehtaan tuotanto? Vaikka Rinne ajattelisi toisin, minun mielestäni ehdottomasti ei. Puuta raaka-aineena käytetään maailman pelastamiseen muovilta ja uusiutumattomilta raaka-aineilta, ei maailman tuhoamiseen. Haluan mäntymekon, en keinokuituvaatteita.Tutkitusti metsäkatoa ei aiheuta pohjoisen havumetsävyöhykkeellä metsäinvestoinnit vaan urbanisaatio. Päinvastoin metsäinvestoinnit luovat arvon puulle ja yllykkeen kasvattaa puuta lisää.

Hoidetut metsät kasvavat jatkossakin paremmin ja kasvaessaan sitovat hiiltä. Harvennetut metsät tuottavat tukkia tulevaisuuden rakentamistarpeisiin. Käyttämällä puuta pitkäikäisiin tuotteisiin sidomme hiiltä ja pidämme sen pois ilmakehästä. Metsänkäytön rajoittamisen sijaan Rinteen kannattaisi kannustaa taimikon perkaukseen ja ensiharvennusrästien poistoon.

Puusta noin 60 % menee tukiksi rakentamiseen 25% kuitupuuksi selluun, paperiin ja uusiin tuotteisiin ja 15% päätyy energiaksi . Puuta ei voi kaataa osittain. Puun osiot kannattaa hyödyntää, eikä jättää esim kuitupuuta päästölähteeksi metsään. Puuenergiasta valtaosa tulee puun sivuvirroista. Kukaan ei kaada isoa puuta kattilaan. Kaadetun puun tilalle istutetaan 4 uutta.

Kannattaa kuunnella metsäammattilaisia, jotka yhdessä metsänomistajien kanssa ovat saaneet metsät kasvamaan. Onneksi meillä ei 20 vuotta sitten ollut metsien museoijia tekemässä päätöksiä. 70 luvun alussa meillä oli puuta 1,5 mrd. kuutiota, nyt 2,5 mrd. Kasvu jatkuu puheenjohtaja Rinne, kunhan hoidamme metsiä!