Puhe Killerin Metsäraveissa

08.12.2018

Mukavaa syksylauantaita kaikille Killerin osallistujille. On kunnia asia tuoda Eduskunnan tervehdys meille jo perinteeksi muodostuneisiin metsäraveihin. Ravit sopivat tänne metsien ja hevosten kasvatuksen maakuntaan.

Sipilän hallitus on laittanut Suomea kuntoon. Työttömyys on alentunut 115 000 henkilöllä. Suomi nosti itsensä pitkästä taantumasta yhdeksi Euroopan nopeimmin kasvavista talouksista, vienti vetää ja valtion velkaantuminen loppuu. Nyt meidän tulee yhdessä huolehtia kasvun voimistumisesta.

Käänne on eduksi myös hevosten ystäville, sillä todistetusti talouden vahva vire näkyy myös hevostalouden kasvuna. Kun voimme luottaa, että työtä riittää ja pelaajat liikkuvat radoilla, uskallamme esimerkiksi ottaa rohkeammin uusia varsoja kasvatettavaksi, ja näin koko hevostalous voimistaa itse itseään.

Luonnonvarojen kestävä käyttö auttaa kasvun luomisessa, siksi minusta olikin kauheaa, että SDP:n Antti Rinne totesi, että metsien käyttöä pitää vähentää. Olen aivan päinvastaista mieltä. Itse ajattelen, että jokainen investointi luo hyvinvointia Suomeen. Sen lisäksi ajattelen, että on nimenomaan ekoteko hyödyntää metsiä kestävästi.

Pitäisikö meidän nyt pistää Kaipola kiinni ja tuoda sanomalehtipaperi ulkomailta? Pitäisikö puu korvata Keljonlahdessa kivihiilellä? Tai lopettaa Äänekosken biotehtaan tuotanto? Vaikka Rinne ajattelisi toisin, minun mielestäni ehdottomasti ei. Puuta raaka-aineena käytetään maailman pelastamiseen muovilta ja uusiutumattomilta raaka-aineilta, ei maailman tuhoamiseen. Haluan mäntymekon, en keinokuituvaatteita. Tutkitusti metsäkatoa ei aiheuta pohjoisen havumetsävyöhykkeellä metsäinvestoinnit vaan urbanisaatio. Päinvastoin metsäinvestoinnit luovat arvon puulle ja yllykkeen kasvattaa puuta lisää.

Hoidetut metsät kasvavat jatkossakin paremmin ja kasvaessaan sitovat hiiltä. Harvennetut metsät tuottavat tukkia tulevaisuuden rakentamistarpeisiin. Käyttämällä puuta pitkäikäisiin tuotteisiin sidomme hiiltä ja pidämme sen pois ilmakehästä. Metsänkäytön rajoittamisen sijaan kaikkien ilmaston ystävien kannattaisi kannustaa taimikon perkaukseen ja ensiharvennusrästien poistoon.

Puuta ei voi kaataa osittain. Puun osiot kannattaa hyödyntää, eikä jättää esim. kuitupuuta päästölähteeksi metsään. Puuenergiasta valtaosa tulee puun sivuvirroista. Kukaan ei kaada tukkipuita kattilaan. Kaadetun puun tilalle istutetaan 4 uutta. Aukko on jo muutaman vuoden päästä mukavan näköinen taimikko.

Kannattaa kuunnella metsäammattilaisia, jotka yhdessä metsänomistajien kanssa ovat saaneet metsät kasvamaan. Onneksi meillä ei 20 vuotta sitten ollut metsien museoijia tekemässä päätöksiä. 70 luvun alussa meillä oli puuta 1,5 mrd. kuutiota, nyt 2,5 mrd. Näytöt puhuvat.

Mutta palataan vielä hevosiin...

Kahden vuoden aikana hevostalouteen on voimakkaimmin vaikuttanut uuden rahapeliyhtiön, Veikkauksen perustaminen, johon myös Finn-toton hevospelit ovat yhdistyneet. Tavoitteena on lisätä hevospelaamisen suosiota yhä suuremmaksi, ja tätä kautta tehdä myös raviurheilusta houkuttelevampaa. Uusimuotoisen Veikkaus Oy:n tuotot käytetään aiempaan tapaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin, joista siis hevosalan osuus on neljä prosenttia.

Lisäksi merkittävänä parannuksena voidaan pitää hevosenlannan polton sallimista suurimmissa polttolaitoksissa. Tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle, ja vastaa siihen tarpeeseen mikä hevosalalla on pitkään vallinnut. Muutos on yksi konkreettisimmista esityksistä osana hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Valiokunnassani on parasta aikaa käsittelyssä eläinten hyvinvointilaki. Uudistuksen tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin parantaminen ja eläinsuojeluvalvonnan tehostaminen. Kipua tuottavien välineiden maahantuonti, myynti ja hallussapito kielletään. Kipua tuottaviin toimenpiteisiin vaaditaan kivunlievitys. Eläinten vapaus lisääntyy ja hevosillakin pilttuukasvatus loppuu. Esitys on tehty hevosalaa kuunnellen, ja yhteistyötä jatketaan käsittelyn aikana. Hyvinvoiva eläin nauttii elämästään, myös kilpaillessa.

Vaikka hevosalalle on tapahtunut viime vuosina monia muutoksia parempaan, on kuitenkin tunnustettava, ettei politiikan keinoin ole tehty riittävästi toimia hevosalan puolesta. Vaikka valtaosalla suomalaisista suhtautuminen alaan on positiivista, jää hevosala valitettavan usein politiikan kentillä varjoon.

Tämän johdosta haluan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajana vivuta hevosalaa eteenpäin, ja tehdä yhdessä toimialan kanssa sellaista yhteistyötä, joka alaa edistää. Miten innostamme yhä enemmän nuoria alalle, saamme alaa edistäviä talli- ja ratainvestointeja liikkeelle, ja huolehdimme alan jalostuksesta, koulutuksesta ja tutkimuksesta? Parhaillaan on valmistelussa MMM:n käynnistämä selvityshanke hevostalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Selvityshankkeessa laaditaan toimenpide-ehdotukset hevostalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Haluan viedä teidän terveisiänne työhön.

Arvoisat hevosten ja metsänhoidonystävät. Näillä sanoilla haluan toivottaa teille mitä parhaimpia Metsäraveja. Pistetäänhän asiat liikkeelle. Niin puu kuin hevoset!