Puhtaan veden pitää pysyä kansallisessa omistuksessa!

20.11.2020

Vesi on kaiken elämän perusta ja sen omistuksesta käydään maailmalla sotia jo nyt, luultavasti tulevaisuudessa enemmänkin. Tarvitsemme toimia, etteivät nämä kiistat ulotu Suomeen saakka, ja ettei kaupallisilla, ylikansallisilla tai kansainvälisillä yrityksillä olisi mahdollista ostaa ja hallita vesiämme.

  • Tämä kansalaisaloite ja sen valtaisa suosio on hieno osoitus siitä, että puhdas pohjavesi on meille suomalaisille sydämenasia. Varsinkin ulkomailla käydessä huomaa miten ainutlaatuista on saada elää maassa, jossa hanasta tulee maailman puhtainta vettä. Jo nyt kaupalliset globaalit toimijat ovat olleet kiinnostuneita vesivarannoistamme, ja kehitys varmasti jatkuu samansuuntaisena. Tarvitaan toimia, jotta vedestä käytävät sodat eivät koskaan ulottuisi Suomeen saakka, Kalmari painottaa.

Tämänhetkisen vesilain mukaan veteen ei itsessään voi saada omistusoikeutta vaan vesilaissa säädetään perusteista, joilla omalla tai toisen alueella olevaa vettä voi saada käyttöönsä. Myöskään vesihuoltolaissa ei ole säännöksiä vesihuollon eli vesihuolto-omaisuuden omistajuudesta.

  • On hyvä, että asia voidaan nyt ottaa monipuoliseen valmisteluun ja lainsäädäntöämme muokata tarpeiden mukaisesti, jotta vesivarantomme ovat jatkossakin taatusti Suomalaisten käsissä. Ei pidä olla mahdollista myydä kansalaisomaisuutta lyhytaikaisen voitontavoittelun nimissä esimerkiksi ulkomaalaiselle kaupalliselle toimijalle, painottaa Kalmari. Vedenomistuksessa kyseessä on luonnollinen monopoli, jossa kilpailun puuttuessa sijoituksesta voitaisi rahastaa moninkertaisesti käyttäjähinnoissa.

Suomeen sopivan mallin etsiminen on tärkeää. Kannattaa verrata lainsäädäntöjä ja vesivarantojen säätelyä muissa maissa ja poimia sekä soveltaa Suomeen parhaiten sopivat osaset. Sääntelyn lisäämisellä tulee varmistaa verkoston riittävä kunnossapito sekä hinnan kohtuullisuus.

  • Omistuksen täytyy säilyä julkisena, jolloin huoltovarmuutemme yksi kulmakivi vesi, voidaan taata kohtuuhintaan kaikille. Samalla huolehditaan veden hyvästä laadusta ja pitkäjänteisesti myös maaperän puhtaudesta. Yksityisiä toimijoita tarvitaan jatkossakin, esimerkiksi käyttäjäomisteisessa mallissa esimerkiksi vesiosuuskunnissa. Bisneksen teko kansallisomaisuudellamme ulkomaisten yhtiöiden voimin on kuitenkin väärin ja estettävä, Kalmari pohtii.

Eduskunnan Maa- ja Metsätalousvaliokunta järjesti pe 20.11.2020 julkisen kuulemisen kansalaisaloitteesta: "Vesi on meidän". Aloitteessa esitettiin lainvalmistelun käynnistämistä, jotta puhtaan juomakelpoisen veden kansalliset varantomme pysyisivät jatkossakin julkisen sektorin hallussa.

Lisätietoja: kansanedustaja Anne Kalmari 050 512 2084

Tilaisuuden tallenne katsottavissa: https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/valiokuntien-julkiset-kuulemiset-ja-avoimet-kokoukset/20112020_mmv