Ruuantuottajien maksuvalmiuteen helpotusta!

25.01.2019

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi mietinnön laista, jolla annetaan valtiontakaus maatilojen maksuvalmiuslainoille. Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk) näkee, että apu kohdentuu investoineille tulevaisuuden maatiloille, joita katovuodet ja elintarvikemarkkinoiden epävakaus ovat väliaikaisesti piinanneet.

Valtiontakaukset myönnettäisiin pankkien antamille maksuvalmiuslainoille.

Laki on osa syksyllä sovittua maatilojen kriisipakettia. Sen toimeenpano on saatu neuvoteltua EU: n kanssa ja se voidaan saattaa nyt voimaan. Lakiehdotuksen tarkoituksena on parantaa maatilojen maksuvalmiutta tilanteessa, jossa maatalouden toimintaympäristön muutokset tai poikkeukselliset sääolot ovat lisänneet tilojen taloudellista taakkaa.

Tuki rahoitettaisiin maatilatalouden kehittämisrahastosta. Puheenjohtaja Kalmari pitää tärkeänä, että Makeran pääomista huolehditaan ja makeran investointitukia ja lainoituksia pystytään käyttämään myös jatkossa. Kansainvälisessä kehityksessä mukana pysyminen turvaa ruuantuotannon omavaraisuuden. Kalmari näkee Makeran merkityksen myös pienille monesta lähteestä

tulonsa saaville tiloille tärkeänä ja investointitukien tulovaatimusta tuleekin laskea 25 000 eurosta.Tämä on aivan toisin, kuin mitä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT totesi arviossaan.

Lisätietoja: Anne Kalmari, Kansanedustaja, Maa- ja metsätalousvaliokunnan pj. p. 050 512 2084