Sähkön hinta pienemmäksi

29.03.2019

Sähkön perusmaksut ja siirtohinnat ovat kohtuuttomia. Carunan myyminen kansainvälisille toimijoille oli virhe Pekka Haavistolta. Sama virhe tehtiin aikoinaan kunnissa, kun sähköverkot myytiin Vattenfallille, joka myi verkot eteenpäin Elenialle. Caruna ja Elenia ovat pääosin kansainvälisten pääomasijoittajien omistamia. Jos ei ole tarkoituskaan maksaa veroja Suomeen, verkoista voi tarjota huomattavasti muita korkeamman hinnan. Monopoliasemassa toimivat firmat voivat rahastaa investointikustannukset osakkailta.

Osasyyllinen korkeisiin hintoihin on myös hyvää tarkoittanut edellinen hallitus säätäessään lakia säävarmoista sähköverkoista. Ennen kuin kaikki maakaapeloinnit on maksettu, joutuvat maaseudun sähkönkäyttäjät maksamaan pitkän pennin. Harvaanasutun maaseudun parlamentaarisen työryhmän vaade onkin kuultu ja säävarman verkon rakentamisille on annettu jatkoaikaa. Kannattaisi myös miettiä, että aina kaapeli ei tarvitse olla maassa. Leveämpi "johtokatu" linjoille metsässä voisi tulla kaapelointia halvemmaksi siitäkin huolimatta, että maanomistajakorvauksien nostoon sitouduttiin poliittisesti.

Olemme käyttäneet paljon aikaa kalliiden siirtohintojen ongelman ratkaisemiseksi. Siirtohintojen korotuksille on tullut katto. Sähkön siirto ei saa tuottaa enempää kuin 6.68 % voittoa. Yhtiöt ovat kuitenkin hyviä vyöryttämään kustannuksia jakeluun. Energiamarkkinaviraston tehtävä on valvoa verkkoyhtiöiden liiketoimintaa. Mielestäni tuottoraja voisi olla pienempikin ja valvontaa voisi tiukentaa.

Yksi ratkaisu maaseudun hätään olisi se, että sähkövero porrastettaisiin kuten Ruotsissa. Emme ole saaneet vielä eri puolueiden poliittista yhteisymmärrystä tästä, mutta vetämäni harvaanasutun maaseudunparlamentaarinen työryhmä hyväksyi, että kustannamme ennakkoarvioinnin esityksen vaikutuksista sekä päätöksen perustuslaillisuudesta. Tämän jälkeen kukaan poliitikko ei voi kiemurrella siitä, että ei voi hyväksyä asiaa, koska ei tiedä mahdollistaako perustuslaki alueellisen eriyttämisen. Keskustalle ainakin alueellinen porrastus käy!

Anne Kalmari

Harvaan asutun maaseudun parlamentaarisen työryhmän pj.