Sote-rahoitus on yhdenvertaisten sote-palveluiden perusta

25.09.2020

Lausuntokierros sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta päättyi perjantaina. Uudistuksen tavoitteista ja välttämättömyydestä vallitsee poliittinen yhteisymmärrys yli puoluerajojen. Jokaiselle turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, asuipa hän missä päin Suomea tahansa.

Yhdenvertaisille sote-palveluille pohjan luo tulossa olevien sote-maakuntien rahoitus. Sen tulee huomioida myös maakuntien erilaiset palvelutarpeet ja olosuhteet.

Pidämme lakiluonnoksessa ehdotettua seitsemän vuoden sote-rahoituksen siirtymäaikaa aivan liian pitkänä. Myös esitetty rahoitusleikkuri, niin sanottu siirtymätasaus, olisi jättämässä useiden maakuntien tarveperusteiset rahoitusvajeet pysyviksi. Toteutuessaan molemmat olisivat vesittämässä koko uudistuksen keskeiset hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista koskevat valtakunnalliset tavoitteet.

Pidämme välttämättömänä, että lausuntokierroksella ollutta lakiluonnosta muutetaan. Maakunnalliset olosuhde-erot huomioiva tarveperusteinen rahoitus on toteuduttava aidolla tavalla, kuten hallitusohjelmassa on sovittu. Kysymys on ihmisten perusoikeuksista ja yhdenvertaisuudesta.

Kansanedustajat Hilkka Kemppi (Hämeen vaalipiiri),

Hanna Huttunen, Hannu Hoskonen (Pohjois-Karjalan vaalipiiri),

Mikko Kärnä, Katri Kulmuni JA MARKUS LOHI (Lapin vaalipiiri,

Joonas Könttä, Petri Honkonen ja Anne Kalmari (Keski-Suomen vaalipiiri)