Tarvitsemme tuulivoimalain

09.03.2023

Suomeen tulee valmistella tuulivoimalaki, joka huomioi esimerkiksi suojaetäisyydet, lunastusasiat, purkurahastot, johtokäytävien kustannusten jaot, haittakorvaukset, ympäristöluvat ja melumallinnuksen ohjeiden päivitykset. Näin saadaan vähennettyä metsäkatoa sekä parannettua omaisuudensuojaa ja tuulivoiman hyväksyttävyyttä. Nykyään tuulivoimarakentamista ohjaava lainsäädäntö on puutteellista, hajanaista ja osin vanhentunutta.

Jotkut tuulivoimayhtiöt kokeilevat kepillä jäätä ja rakentavat myllyjä vaikka keskelle kylää, jos vain luvat saavat. Mielestäni meillä tulee olla lainsäädännössä vähintään kahden kilometrin etäisyysvaatimus lähimmästä kodista tai kansallispuistosta. Luontoarvoja selvitetään kartoituksella etukäteen, mutta ihmisasutukselle koituva riesa jää usein huonolle huomiolle. Myös ihminen tarvitsee suojaa.

Sähkö tuotetaan maakunnissa, kun taas suurin sähkönkulutus on etelässä (80 %). Fingrid tekee veronmaksajien varoin uutta jättileveää kantaverkkoa yli 5000 km vieden maan pakkolunastuksella omistajilta. Kertakorvaushinnat ovat muutamia satoja hehtaarilta. Erityisen epäoikeudenmukaista on se, että suurta bisnestä tahkoavalla yhtiöllä on oikeus pakkolunastaa maat omiin linjatarpeisiinsa pilkkahinnalla. Tämä vastaa kehitysmaiden kaivostouhua, missä yhtiöt mellastavat paikallisten oikeuksista piittaamatta.

Johtokäytävien alle jäävä maa tulee saattaa erilliskorvattavaksi energian tuotantoyhtiöiltä, kuten tuulipuistotkin. Lisäksi pitää säätää vaatimus läheisten tuulivoima-alueiden yhteisistä siirtolinjoista sekä kaapeloinnista, kun siihen on mahdollisuus. Emme saa ummistaa silmiä metsäkadolta, joka syntyy tuulivoiman vuoksi lähitulevaisuudessa.

En ole tuulivoimavastainen. Suomi tarvitsee energiaa. Suuret hankkeet tuovat merkittävän elinkeinovaikutuksen rakennusaikana ja jälkeenpäinkin tuulipuisto luo työtä. Tuulivoimapäätöksen myötä monen kunnan taloushuolet saattavat olla ohi kiinteistöverotulojen ja mahdollisten yhteisöverojen myötä.

Myös maanomistajat saavat hyvän tulonlisän tuulipuistoalueella. He kantavat aikanaan vastuun tuulivoimaloiden purusta. Tuulivoimalaissa on vaadittava energiayhtiöltä todellisten purkukustannusten verran rahastoon, jolla varmistetaan purku kaikissa tilanteissa. En hyväksy luvituksessa ohituskaistoja, vaan kuulemiset tulee tapahtua asiallisesti. Sopimuskäytäntö, joka tuo tuloja kaikille maanomistajille sekä etua myös kyläläisille ja metsästäjille, on järkevä konfliktien välttämiseksi.