Varoja luontomatkailuun ja susien jälkilaskenta toteutukseen

04.11.2019

Kansanedustaja Anne Kalmari osallistui hirvijahdin yhteydessä järjestettyyn keskustelutilaisuuteen Konneveden Näremajalla.

Kalmari toi seudulle iloisia terveisiä: työ luontomatkailun hyväksi on kantanut hedelmää. Hallitus on päättänyt purkaa korjausvelkaa ja vahvistaa luontomatkailun edellytyksiä nostamalla Luontopalveluiden perusrahoitusta ja kunnostamalla retkeilyalueiden ja kansallispuistojen reitistöä. Metsähallituksen Luontopalveluille osoitetaan yhteensä 26 miljoonaa euroa jo vuodelle 2020.

"Nyt on hyvä hetki kerätä aktiiviset yhteen ja kehittää ideoita joita valtio voisi tukea - erämatkailun kehittämiseen voi nyt saada merkittäviäkin tukia paikallisesti - jos intoa ja ideoita järjestämiseen vain löytyy. Aktiiviset metsästysseurat voisivat olla tämän kehityksen kärkijoukoissa ja saada näin tuloja seutukunnalle ja luontomatkailuun" - Kalmari kannustaa.

Kansanedustajalla oli myös iloisia terveisiä metsästäjille, joiden toiveita on kuultu. Vieraslajien poisto on helpottunut ja sitä myös tuetaan taloudellisesti. Valkohäntäpeuroja saa metsästää reilummin ja metsästäjät voivat hakea rahaa esimerkiksi kosteikkojen perustamiseen. EU:tasollakin vaikuttaminen on ollut ennennäkemättömän kovaa. Valiokunta on Kalmarin johdolla vaatinut suden siirtämistä uhanalaisista silmälläpidettäviin ja sai päätöksen läpi Suomen Eduskunnassa. Homma ei kuitenkaan ole maalissa ja EU tuomioistuin antoi kylmää suihkua eväämällä kannanhoidollisen metsästyksen.

"Työ ei kuitenkaan ollut turhaa - vaan se kantoi niin, että karhu ja ilves voidaan pitää poissa pihoista , niille voi kaatolupia myöntää. Totuus kuitenkin on, että jos suden kannanhoidollista metsästystä voisi harjoittaa, sen sietäminen maaseudulla helpottuisi", toteaa Kalmari ja vaatii toimia totuudenmukaiseen kannanlaskentaan. Hän ehdottaa vielä näillä lumilla koko maan kattavaa ja metsästäjien toivomaa suden talvista jälkilaskentaa. Kun tämä toteutettaisi yhteistyössä metsästäjien ja LUKE:n kanssa, voisi luottamuskin tahojen välillä parantua.