Venäjä-riippuvuus energiassa vähenee - lisää kotimaista metsähaketta saataville

13.05.2022

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Anne Kalmari (kesk.) ja ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Juha Sipilä (kesk.) 

Tärkeä osa Suomen turvallisen tulevaisuuden rakentamista on maamme energiaomavaraisuuden parantaminen.

Ulkomailta, pääosin Venäjältä tuotavaa energiaa pitää mahdollisimman laajasti korvata kotimaisella energialla.

Tässä edetään nyt, kun Kemera-tukijärjestelmää väliaikaisesti rukkaamalla lisätään kotimaisen metsähakkeen saatavuutta.

Nuoren metsän hoidon ja pienpuun keruun kannusteiden parantaminen on nopea tapa korvata venäläistä metsähaketta kotimaisella.

Muutos tehdään palauttamalla vuoden 2015 rahoitusehdot ja tukitaso. Tämä tarkoittaa, että tuen lisäys on 20 euroa hehtaarilta. Nykyinen tukitaso on 430 euroa hehtaarilta.

Arvioiden mukaan pienpuun keruukohteiden pinta-ala kasvaisi 40 prosenttia nykyisestä.

On tärkeää, että toimia Venäjä-riippuvuuden vähentämiseksi energia-asioissa jatketaan päättäväisesti.

Ison linjan pitää olla, että saastuttavat, fossiiliset, ulkomaiset polttoaineet korvataan mahdollisimman pitkälle puhtailla, uusiutuvilla, kotimaisilla polttoaineilla.

Tämä vähentää samalla päästöjä sekä luo uuden työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksia koko Suomeen.

Samalla saamme pienennettyä lähes miljoonan hehtaarin ensiharvennusrästejä ja hoidetut metsät sitomaan paremmin hiiltä ja tuottamaan tukkipuuta tulevaisuudessa.

Tarkemmin asiasta: https://valtioneuvosto.fi/-/1410837/nuoren-metsan-hoidon-tukitasoa-nostetaan-ja-ehtoja-lievennetaan-1.-kesakuuta-alkaen